Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Zarząd województwa świętokrzyskiego otrzymał wotum zaufania

wtorek, 14 lipca 2020 20:08 / Autor: Beata Kwieczko
Fot. swietokrzyskie.pro
Beata Kwieczko

Marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, otrzymał wotum zaufania od radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Za udzieleniem wotum zagłosowało szesnastu radnych, dziesięciu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego udzielił zarządowi województwa świętokrzyskiego wotum zaufania po rozpatrzeniu raportu o stanie województwa w 2019 roku, które trwało kilka godzin. Dokument zaprezentował marszałek Bętkowski, a po nim swoje opinie na ten temat wyrażali poszczególni radni. Kilku z nich było dość krytycznych.

Ostatecznie rajcy zdecydowali, że udzielą marszałkowi wotum zaufania. Za było szesnastu radnych, dziesięciu wyraziło przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Przeciwni byli Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Sławomir Gierada, Jan Maćkowiak, Andrzej Swajda, Grigor Szaginian, Grzegorz Świercz, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła i Piotr Żołądek. Głosu nie oddali Grzegorz Gałuszka, Tadeusz Kowalczy i Henryk Milcarz.

Podczas wtorkowej sesji radni rozpatrzyli i zatwierdzili również sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za ubiegły rok, które przedstawił marszałek Andrzej Bętkowski oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta przedstawione przez skarbnika województwa Marię Fidzińską-Dziurzyńską.

Dochody w roku ubiegłym wyniosły ponad 700 milionów złotych, a wydatki prawie 686 milionów. Na 2019 rok planowano deficyt w wysokości prawie 55 milionów złotych, ale wykonano nadwyżkę 14,3 miliona złotych.

Radni opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu województwa. Szesnastu zagłosowało za, pięciu było przeciwnych, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO