Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Ucierpiałeś na skutek burz i nawałnic? Uzyskaj pomoc z PFRON

piątek, 03 lipca 2020 19:42 / Autor: Wiktoria Zagórska Strzelec
Wiktoria Zagórska Strzelec

Pogoda w ostatnim czasie nas nie oszczędza. W związku z tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował wsparcie dla tych, którzy ucierpieli w związku z nawałnicami.

Pomoc przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Zasiłek przysługuje również dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

– Podjęliśmy błyskawiczną decyzję o uruchomieniu programu, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym dotkniętym skutkami nawałnic. Na bieżąco monitorujemy sytuację i kontaktujemy się z samorządami, aby przekazać środki tam, gdzie są potrzebne w pierwszej kolejności – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.

Świadczenie będą wypłacane na dwa sposoby. W formie jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tysięcy złotych. Jest to pomoc doraźna, która nie podlega rozliczeniu. Może być wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Drugą formą wsparcia jest rekompensata w wysokości 100 procent kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonego lub utraconego sprzętu.

„Wnioski należy składać do jednostki organizacyjnej wyznaczonej w tym celu przez samorząd powiatowy (PCPR lub MOPS / MOPR). W imieniu niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych wnioskują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób. Wnioski można składać do 2 grudnia 2020 roku.” Informuje starostwo powiatowe w Kielcach

Więcej informacji można uzyskać tutaj: pfron.org.pl. lub w terenowych oddziałach MOPR.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO