Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Szlaban na ryzyko

piątek, 06 lipca 2018 11:15 / Autor: Weronika Grela
Weronika Grela

Więcej patroli Straży Ochrony Kolei w pociągach, na stacjach i szlakach kolejowych, częstsze kontrole tzw. dzikich przejść, akcje ulotkowe na przejazdach i samochody mobilnego centrum monitoringu w terenie – tak funkcjonariusze SOK nadzorują bezpieczne podróże w czasie trwających wakacji.

Ponad 3 000 funkcjonariuszy w czasie wakacji dba o bezpieczeństwo zarówno podróżnych dojeżdżających do pracy, jak i korzystających z pociągów wakacyjnych. Patrolowane są przede wszystkim krajowe i międzynarodowe wakacyjne pociągi pasażerskie. Dodatkowo monitoring obejmuje przejazdy pociągów kolonijnych. Na skuteczną dbałość o bezpieczeństwo podróżnych wpływa zwiększenie obserwacji na terenie wszystkich głównych dworców kolejowych, stacji i peronów, a także częściej sprawdza się służbowe przejścia na mostach i wiaduktach, by zapobiec wkraczaniu na nie osób postronnych – szczególnie dzieci i młodzieży. Ponadto, pracownicy SOK wykonują działania prewencyjne, mające na celu ochronę podróżnych przed niebezpiecznymi zdarzeniami  i kradzieżą.

Na szlakach kolejowych i obszarach stacji, Straż Ochrony Kolei wykorzystuje 9 samochodów mobilnego centrum monitoringu, a szczególną efektywność nocą zapewniają stosowane podczas patroli lornetki termowizyjne i noktowizory. Wzmożoną obserwacją objęte zostały miejsca nielegalnych przejść przez tory. Mimo znaków, wygrodzeń i ostrzeżeń, część pieszych traktuje mosty i wiadukty kolejowe jako sposób na skrócenie sobie drogi. Funkcjonariusze SOK przypominają, że osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury narażają się na mandat lub sprawę w sądzie. W obszarze nieobjętym monitoringiem działają również dodatkowe patrole prewencyjne. - Szczególną uwagę zwracamy również na zabezpieczenie elementów infrastruktury kolejowej, szczególnie tych najbardziej narażonych na kradzieże czy dewastacje. Działania te służą ogólnemu bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pozwalają eliminować opóźnienia pociągów – mówi Paweł Boczek, z-ca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony.

Również podczas wakacyjnych pikników i festynów przedstawiciele Straży Ochrony Kolei wraz z koordynatorami akcji „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!” informują, edukują i uświadamiają w kwestii właściwego zachowania się przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. Dotychczas takie prelekcje odbyły się m.in. w Warszawie i w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie funkcjonariusze SOK nie tylko tłumaczyli ogólne zasady bezpiecznej podróży koleją, ale także prezentowali m.in. sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. W najbliższym czasie koordynatorów akcji Bezpieczny Przejazd i przedstawicieli SOK z mobilnym centrum monitoringu będzie można spotkać 8 lipca w Bielsku-Białej w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Kolej w miniaturze oraz 28 lipca roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Dekalog bezpiecznego podróżowania koleją w wakacje:

  1. Przyjdź na dworzec wystarczająco wcześnie, uważnie nasłuchuj komunikatów, upewnij się, że masz przy sobie ważny bilet.
  2. Zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu.
  3. Nie zostawiaj bagażu bez opieki, by nie uruchamiać procedury bezpieczeństwa.
  4. Nie wychylaj się przez okno w trakcie jazdy.
  5. Do współpasażerów stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przyjmuj poczęstunku.
  6. Zabieraj ze sobą tylko niezbędną kwotę pieniędzy, a gotówkę trzymaj w różnych, dyskretnych miejscach.
  7. Papierosy pal tylko w miejscach do tego wyznaczonych, dokładnie gaś niedopałki.
  8. Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci.
  9. Zachowaj ostrożność przy przejazdach kolejowych – zarówno jako kierowca,  jak i pieszy.
  10. Przechodź przez tory tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

W razie potrzeby do dyspozycji podróżnych całodobowo dostępny jest numer alarmowy Straży Ochrony Kolei – 22 474 00 00

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO