Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Specjaliści polecali Pracownicze Plany Kapitałowe

piątek, 18 września 2020 15:38 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

O korzyściach, obawach i zagadnieniach związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi mówili specjaliści podczas spotkania, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Do programu może przystąpić każda zatrudniona osoba, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracodawców i państwo. Wzorowany był na praktykach stosowanych m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Nowej Zelandii. W Polsce ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie w styczniu ubiegłego roku. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, na który składają się wpłaty od pracownika, pracodawcy i od państwa.

Swoją wiedzą na temat PPK z zainteresowanymi dzielili się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Podkreślił on, że wielu pracowników obawia się, że przystąpi do PPK i stanie się to samo co w przypadku Otwartego Funduszu Emerytalnego.

– PPK nie ma nic wspólnego z wpłatami, które dokonywaliśmy do OFE i praktycznie są to pieniądze, których nie można znacjonalizować. Po pierwsze w OFE część składki była dzielona do ZUS, a w PPK mamy swoje prywatne, dobrowolne pieniądze, po drugie z OFE nie można było nigdy wybrać pieniędzy, a w PPK możemy to zrobić w każdej chwili, po trzecie w OFE nie mieliśmy żadnego wpływu na to, w jaki sposób pieniądze są wypłacane, kiedy osiągamy wiek emerytalny, a w PPK kiedy ukończymy 60 lat, możemy wybrać te pieniądze w dowolny sposób – tłumaczył.

Program chwalił również wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. – Jesteśmy świadkami rodzenia się nowej formy zaufania i relacji państwo a obywatel. Rzeczywiście ta forma oszczędzania jest najtrafniejsza i od stycznia urząd będzie wprowadzony w ten program. Liczę na pozytywny odbiór pracowników – powiedział wojewoda.

Każdy pracodawca zapisuje automatycznie do programu osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, pod warunkiem, że nie zrezygnowały z dokonania wpłat do PPK. Osoby powyżej 55 roku życia, które nie ukończyły 70 lat, mogą przystąpić do programu na swój wniosek.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO