Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Radni dyskutowali o stanie województwa

wtorek, 14 lipca 2020 16:07 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Debata nad raportem o stanie województwa świętokrzyskiego za rok 2019 zdominowała obrady sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się we wtorek w Filharmonii Świętokrzyskiej. Dokument zaprezentował marszałek Andrzej Bętkowski.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje miejsce województwa świętokrzyskiego na mapie regionów i przedstawia analizę porównawczą według wybranych wskaźników z obszaru gospodarki, edukacji i stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Część druga obejmuje wykaz zrealizowanych przez województwo strategii, projektów, inicjatyw, jak również wykaz uchwał podjętych przez samorząd w ubiegłym roku.

– Mimo nadal utrzymujących się niekorzystnych wskaźników statystycznych w moim przekonaniu rok 2019 należy uznać za udany. Zdecydowanie przyspieszyło wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki czemu powstały nowe drogi, rewitalizowane są centra miast i miasteczek, inwestujemy żłobki, przedszkola, szpitale, finansujemy transport niskoemisyjny, prace termomodernizacyjne i wymianę oświetlenia ulicznego – wyliczał marszałek Bętkowski.

Jego zdaniem region rozwija się, co pokazuje m.in. wzrost PKB i spadek stopy bezrobocia, ale największym problemem są kwestie demograficzne.

– 2019 to kolejny rok w którym zwiększyła się liczba osób w wieku nieprodukcyjnym. To co prawda wzrost niewielki, bo o około 0,7 procenta, ale przy ujemnym przyroście naturalnym i niskim wskaźniku dzietności stawia nas na niekorzystnej pozycji i taka sytuacja nie zmienia się już od kilku lat. Staramy się zachęcić młodych ludzi do pozostania w regionie, ale nie jest to łatwe – mówił marszałek.

Dużym problemem jest też duża liczba młodzieży uczęszczającej do liceum. – Dużo mniejszą popularnością cieszą się technika i szkoły zawodowe, których potrzeba najbardziej. Słabą stroną gospodarki województwa świętokrzyskiego pozostaje też niski poziom jej innowacyjności, bo wydatki przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową są nadal stosunkowo niskie – stwierdził.

W ubiegłym roku wzrosła liczba turystów korzystających z noclegów. – Za nami jest tylko województwo opolskie. Nieco lepiej wygląda stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach. W 2019 hotele świętokrzyskie były wykorzystane w prawie 34 procentach. To nam daje 10 pozycję wśród województw. Nie jest też wykorzystany w pełni potencjał uzdrowiskowy regionu.

Dużym wyzwaniem jest poprawa infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Z raportu wynika, że pięć procent gospodarstw na terenach wiejskich korzysta z sieci kanalizacyjnej, a 64 procent mieszkańców regionu ma dostęp do oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacyjną lub korzysta z oczyszczalni przydomowej.

W ciągu ostatniego roku Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach zakończył realizację 17 zadań inwestycyjnych, w ramach których oddanych zostało do użytkowania 64 kilometry dróg wojewódzkich współfinansowanych z różnych źródeł. Najważniejsze inwestycje drogowe to rozpoczęcie budowy obwodnicy Włoszczowy, oddanie do użytkowania ulicy Zbludowic, zakończenie obwodnicy Staszowa, trwająca budowa obwodnicy Pińczowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 728 łączącej powiat kielecki z powiatem koneckim przez gminę Łopuszno i Radoszyce.

Marszałek Bętkowski wspomniał również o obecnej sytuacji regionu spowodowanej pandemią koronawirusa.

– Jako zarząd województwa przygotowaliśmy tarczę antykryzysową. Dzięki dobrej współpracy z Komisją Europejską udało nam się przeznaczyć blisko 40 milionów złotych na wyposażenie placówek medycznych w respiratory, aparaty, rentgeny i inny sprzęt pozwalający na skuteczna ochronę pacjentów. Dzięki tym środkom możliwe było również doposażenie laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa – podkreślił i dodał, że pomoc otrzymali też świętokrzyscy przedsiębiorcy.

Do raportu odnieśli się radni, którzy uczestniczyli w sesji stacjonarnie i zdalnie. Radny PO Jan Maćkowiak stwierdził, że nie widzi żadnego przełomowego działania, które zmieniłoby sposób funkcjonowania województwa. – Nie zauważam tu nic, co sprawiłoby że uwierzymy, iż następuje tu zmiana w dobrym kierunku, że zarząd podejmuje działania, żeby mieszkańcom żyło się lepiej – powiedział.

 

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO