Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Przedsiębiorcy poszkodowani przez Covid otrzymają kolejne wsparcie

wtorek, 15 września 2020 16:10 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Świętokrzyscy przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię koronawirusa mogą liczyć na kolejne wsparcie finansowe ze środków unijnych. Jedna z ważniejszych zmian w nowym naborze dotyczy sposobu rozpatrywania wniosków. Nie będą one poddawane ocenie zgodnie z kolejnością wpływu, ale z kryterium spadku obrotów, od największego spadku do najmniejszego.

Jak podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, zarząd województwa, przygotowując propozycję zmiany zasad nowego naboru, wziął pod uwagę sugestie i uwagi świętokrzyskich przedsiębiorców, które zgłaszali po poprzednim naborze. Dzięki zmianie sposobu oceny, największe szanse na uzyskanie pomocy będą mieć przedsiębiorcy najbardziej poszkodowani.

– Na wsparcie dla nich tym razem przeznaczamy 4 miliony złotych. Środki te będą kierowane do mikro i małych firm, które nie uzyskały pomocy w poprzednim naborze, a nadal borykają się ze skutkami pandemii, mają z jej powodu problemy z zachowaniem płynności finansowej – mówi Andrzej Bętkowski.

Z kolei Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, podkreśla, że w najtrudniejszej sytuacji jest obecnie branża turystyczna, transportowa oraz firmy pracujące przy organizacji eventów, wesel itp.

Jedną z ważniejszych zmian w porównaniu do poprzedniego naboru jest również konieczność wykazania co najmniej 30-procentowego spadku przychodów ze sprzedaży w okresie wybranych trzech miesięcy (od maja do sierpnia) w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Nowa propozycja kryteriów została uzgodniona z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Planowany przez zarząd województwa termin naboru to 30 września. Minimalne wsparcie dla przedsiębiorców ma wynosić ponad 23,5 tysiąca złotych.

Z kolei od 1 do 12 października planowany jest nabór, w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogli ubiegać się o vouchery na zakup usługi doradczej.

– Ta forma wsparcia ma na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu pandemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy – wyjaśniał dyrektor Jacek Sułek.

Przykładowe usługi, na które można przeznaczyć vouchery, to wsparcie prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z pandemią, doradztwo w zakresie wdrożenia działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa czy opracowanie naprawczych strategii, pozwalających na powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym, wywołanym epidemią. Środki przeznaczone na nabór to 1 milion złotych, a maksymalna wartość dofinansowania jednego vouchera to 25 tysięcy złotych.

Ostatnim z najbliższych działań, które mają ożywić świętokrzyską gospodarkę będzie projekt, w ramach którego zaplanowana została medialna kampania promocyjna branż należących do inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. – Chodzi tu o branżę związaną z turystyką zdrowotną i prozdrowotną, która w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 została najbardziej dotknięta – mówi Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Promocja ukierunkowana będzie na pokazanie atrakcyjności regionu pod kątem istniejących obiektów sanatoryjnych oraz miejscowości uzdrowiskowych, usług prozdrowotnych, atrakcji turystycznych dla dzieci, atrakcji historycznych regionu, bazy noclegowo-hotelowej oraz różnych form turystyki aktywnej i biznesowej, co przyczyni się do wsparcia branży związanej z turystyką regionalną. Działania związane z przygotowaniem kampanii zaplanowane są na drugą połowę września.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO