Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie od zarządu województwa

czwartek, 21 maja 2020 13:48 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

657 tysięcy złotych otrzymają od samorządu województwa świętokrzyskiego organizacje pozarządowe z naszego regionu na realizację kilkudziesięciu zadań publicznych. Wsparcie otrzymają m.in. Caritas Diecezji Kieleckiej, Chęciński Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka".

Zrealizowane zostaną projekty, które mają na celu m.in. poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostaną objęte również organizacje prowadzące schroniska i noclegownie. Z kolei w ramach profilaktyki dofinansowane zostaną działania edukacyjne i informacyjne, służące upowszechnieniu wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz projekty na rzecz ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

- Przekazane przez zarząd województwa świętokrzyskiego środki pozwolą na zrealizowanie 59 zadań publicznych z obszarów pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki alkoholowej, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - wylicza Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. - Wydłużyliśmy też termin składania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Dzięki temu organizacje miały więcej czasu żeby zaplanować swoje projekty - dodaje.

Prawie 40 tysięcy złotych otrzymało Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" na wspieranie pacjentów Hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu w Janinie i domu readaptacyjnego Szańcu oraz ich rodzin. - Alkohol degraduje głęboko funkcje życiowe i społeczne i w związku z tym trzeba uczyć naszych podopiecznych nowych umiejętności, ale też przekwalifikowywać ich zawodowo, żeby na zmieniającym się rynku pracy znaleźli dla siebie miejsce. Będziemy prowadzić działania wspierające ich trzeźwość, pomogą im odnaleźć się na rynku pracy i zintegrować się z ich rodzinami - mówi ks. Andrzej Drapała, prezes Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie".

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO