Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Od dziś wielkie liczenie pojazdów na drogach

czwartek, 23 stycznia 2020 14:53 / Autor: Michał Łosiak
Michał Łosiak

Rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu 2020. To wielkie liczenie pojazdów na drogach krajowych, które obejmie również województwo świętokrzyskie. Pomiary prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W naszym regionie wyznaczone zostały 83 punkty pomiarowe. Badania będą prowadzone dziś do godziny 22 oraz w wyznaczonych dniach i godzinach przez cały rok. Na podstawie nagrań z kamer liczone będą pojazdy z podziałem na kilka kategorii. Pomiary pozwolą między innymi na określenie średniego dobowego natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach i skali wzrostu natężenia ruchu w stosunku do poprzedniego badania.

GPR wykonywany jest raz na pięć lat w całej Polsce. Ostatni przeprowadzony został w 2015 roku. W tym roku pojazdy w regionie świętokrzyskim liczone będą po raz pierwszy automatycznie na podstawie nagrań z kamer zamontowanych i obsługiwanych przez pracowników firm wyłonionych w przetargu na przeprowadzenie GPR. Wyniki GPR w całym kraju zostaną podsumowane w 2021 roku. Pomiar ma wykazać średnie natężenie ruchu pojazdów na dobę na określonych odcinkach, z uwzględnieniem na przykład kategorii dróg, kategorii pojazdów oraz okresów w ciągu roku czy w ciągu doby. Wykonywane będą pomiary dzienne i nocne. To wszystko posłuży do obserwacji i prognozowania wzrostu natężenia ruchu. Wnioski z pomiaru są pomocne na przykład w planowaniu działań na sieci drogowej.

Według poprzednich badań w pierwszej piątce najbardziej obciążonych ruchem dróg w kraju znalazła się droga krajowa nr 7 biegnąca także przez region świętokrzyski o średnim dobowym natężeniu ruchu przekraczającym 20 tysięcy pojazdów. Odcinek drogi ekspresowej S7 Kielce – Skarżysko-Kamienna, wylot drogi krajowej nr 74 z Kielc w kierunku Łodzi, przejście drogi nr 9 przez Ostrowiec Świętokrzyski i drogi nr 77 przez Sandomierz – to miejsca na terenie regionu świętokrzyskiego o największym średnim natężeniu ruchu, przekraczającym liczbę dwudziestu tysięcy pojazdów na dobę. Ale świętokrzyski rekord padł na drodze ekspresowej S74 w Kielcach, gdzie odnotowano po raz pierwszy natężenie przekraczające 30 tysięcy, a wynoszące około 32, 5 tysiąca pojazdów na dobę.

Punkty o największym średnim natężeniu ruchu na terenie regionu świętokrzyskiego to  droga S74 w Kielcach, droga nr 74 wylot z Kielc na, droga nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, droga S7 Kielce - Skarżysko-Kamienna, droga nr 77 w Sandomierzu i droga nr 73 – Kielce – Morawica. 

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO