Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy

środa, 17 maja 2017 13:47 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Dwa nowe programy aktywizujące uruchamia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Kto i na jakich zasadach może liczyć na wsparcie?

„Absolwent” i „Stabilne zatrudnienie” to nazwy dwóch nowych programów prowadzonych przez PFRON. Istotą pierwszego z nich jest przede wszystkim wsparcie akademickich biur karier i organizacji pozarządowych, między innymi poprzez wprowadzenie instrumentów finansowych dających możliwość organizowania płatnych staży. – Biura karier mogą otrzymać środki na zrobienie analizy i opracowanie ścieżki rozwoju pracownika. To także staże dla studentów, z którymi jednostki te mają największy problem – zwyczajnie nie mają na nie pieniędzy. Środki mogą być następnie przeznaczone na zatrudnienie lub samo zatrudnienie – wyjaśnił Andrzej Michalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON.

Drugi z programów, „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” ma się przyczynić do zwiększenia odsetka niepełnosprawnych zatrudnionych w urzędach. – Wiele osób chciałoby podjąć pracę na przykład w urzędzie gminy. Takie miejsce kojarzy się bowiem ze stabilnością. Środki z tego programu przeznaczamy na wyposażenie stanowiska, doposażenie go, a także przeszkolenie i wynagrodzenie opiekuna – dodaje Michalski.

Wsparcie, jakie można wykorzystać na jednego pracownika w obu programach to łącznie nawet do 18 tysięcy złotych.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO