Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Młodzi radni zapoznali się ze strategią rozwoju województwa

wtorek, 25 sierpnia 2020 15:47 / Autor: Beata Kwieczko
Fot. swietokrzyskie.pro
Beata Kwieczko

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji otrzymali projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Będą mogli zgłaszać swoje uwagi do dokumentu.

Prezentacja projektu oraz przekazanie dokumentu młodym radnym odbyło się podczas II sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji w Filharmonii Świętokrzyskiej.  

– Młode pokolenie będzie w znacznym stopniu beneficjentem zawartych w tym dokumencie zapisów – mówił Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego. – Wypracowane i przyjęte założenia w strategii będą warunkować dalsze kierunki rozwoju regionu. Dlatego tak ważne jest, aby ostateczny kształt tego dokumentu był efektem wspólnie wypracowanych opinii, uwag i pomysłów zgłaszanych przez różne środowiska – dodał.

Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślił, że obrady Młodzieżowego Sejmiku zbiegły się z ukraińskim świętem państwowym. – Dzisiejsza, druga sesja wypada w 29. rocznicę niepodległości Ukrainy. Stąd obecność Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie, która znacznie podnosi rangę dzisiejszego spotkania – zaznaczył marszałek Andrzej Bętkowski.

– To szczególne miesiące dla Ukrainy ze względu na wydarzenia historyczne. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zachęcam, abyście docenili doświadczenie starszych kolegów, z którymi wspólnie budujemy naszą współpracę – dodał Wiaczesław Wojnarowskyj, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie.

Podczas obrad młodzi radni przyjęli uchwałę dotyczą utworzenia komisji problemowych.

– Zajmą się one takimi tematami, jak sport, kultura, edukacja, aktywizacja młodzieży i przedsiębiorczość – informuje Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

W obecnej kadencji Młodzieżowego Sejmiku będzie funkcjonować dziewięć komisji problemowych: Współpracy Zagranicznej, Przedsiębiorczości, Edukacji, Ochrony Środowiska, Promocji, Aktywizacji Młodzieży, Kultury i Sportu, do spraw Pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030, Komisja Przygotowawcza, w skład której będzie wchodziło prezydium sejmiku oraz przewodniczący pozostałych komisji.

Radni podjęli także uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego oraz Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie. Zapoznali się również z pracami związanymi z organizacją Konkursu wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO