Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Miliony na szkolenia dla pracowników

czwartek, 15 listopada 2018 14:40 / Autor: Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, województwo świętokrzyskie otrzymało ponad 5,5 miliona złotych na realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pieniądze zostaną przekazane na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał podziału kwoty pomiędzy poszczególne samorządy powiatowe, uwzględniając złożone zapotrzebowanie oraz liczbę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie każdego z powiatów. Podział taki przekazano do MRPiPS. Finalnie, środki te, poprzez powiatowe urzędy pracy, trafią do pracodawców i ich pracowników.

-Krajowy Fundusz Szkoleniowy umożliwia powiatowym urzędom pracy realizację zadań, które nie są bezpośrednio ukierunkowane na walkę z bezrobociem, to są pieniądze po które mogą sięgać pracodawcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Dofinansowanie można przeznaczyć na różnego rodzaju formy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników - informuje Paweł Lulek kierownik zespołu ds. Informacji, Promocji Urzędu i  Współpracy z Partnerami Rynku Pracy. -W ramach KFS można finansować m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy, badania lekarskie czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - dodaje Paweł Lulek.

W roku 2019 szczególnie uprzywilejowane będą wnioski składane przez pracodawców, którzy chcą inwestować w pracowników o najniższych kwalifikacjach. -Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim m.in. na wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości czy wsparcie praktycznej nauki zawodu - wylicza specjalista.

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma natomiast znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może sam skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W przypadku mikroprzedsiębiorców (firmy zatrudniające 9 osób i mniej) ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Oznacza to, że najmniejsi pracodawcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z korzystaniem z KFS.  -To bardzo korzystne rozwiązanie dla regionu świętokrzyskiego, w którym zdecydowanie dominują mikrofirmy (stanowią one 95% wszystkich podmiotów gospodarczych).

W przypadku pozostałych podmiotów, pracodawca ze środków własnych pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna kwota dofinansowania na 1 pracownika wynosi ok. 12 tys. złotych - tłumaczy Paweł Lulek.

Prawdopodobnie już na początku 2019 roku środki te trafią wprost z Ministerstwa do wszystkich powiatowych urzędów pracy naszego regionu.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO