Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Kuratorium o edukacji włączającej

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kuratorium o edukacji włączającej

07 grudnia 2017 / Tekst

 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych była tematem konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Podczas spotkania dyrektorzy i pedagodzy świętokrzyskich szkół mogli posłuchać między innymi o tym,  jak integrować uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym.

Podczas konferencji wiele mówiono także na temat ostatnich zmian w przepisach dotyczących kształcenia indywidualnego.  – Nowe przepisy mówią o tym, że nauczanie indywidualne  powinno odbywać się w domu.  Jedynie, kiedy rodzic takiego dziecka lub jego lekarz wyrazi odpowiednią zgodę to może ono być przeprowadzane w szkole  – przypomniał Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Zdaniem kuratora ta zmiana uderza przede wszystkim w ponadgimnazjalne szkoły integracyjne. – O ile szkoły podstawowe i gimnazja to szkoły obwodowe i  uczniowie mieszkają w ich pobliżu, do integracyjnych szkół ponadpodstawowych uczęszczają dzieci z różnych nawet odległych rejonów.  I tu właśnie pojawia się problem, bo kto z nauczycieli pojedzie kilkadziesiąt kilometrów by zapewnić uczniowi jedną godzinę nauki w domu-  mówi kurator.  

Kazimierz Mądzik zachęca, by te dzieci z niepełnosprawnosciami, które maja taką możliwość korzystały z lekcji w szkole. - Jeżeli niepełnosprawność dziecka nie wyklucza możliwości uczestniczenia w zajęciach w szkole to warto, a nawet trzeba z tego skorzystać. Dziecko powinno bowiem mieć kontakt z rówieśnikami,  żeby  nie czuło się wykluczone. Bo po kilkumiesięcznej lub półrocznej nauce w domu dziecku trudno dostosować się do systemu klasowo - lekcyjnego - podkreśla kurator.

Warto przypomnieć także, że  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  mogą wydawać jedynie publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.  Takie rozwiązanie ma zapobiegać nadużyciom, których często się dopuszczano. - Bardzo często takie orzeczenia z prywatnych poradni wydawane były przez Internet, nawet bez wcześniejszego badania dziecka – podkreśla Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.

Tomasz Pleban, wicekurator oświaty informuje, że w ubiegłym roku szkolnym do świętokrzyskich placówek, łącznie z przedszkolami, uczęszczało 5319 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna