Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Działania kieleckiego oddziału GDDKiA w 2017 roku

piątek, 29 grudnia 2017 14:23 / Autor: Radio eM
Radio eM

O kolejne 20 kilometrów wydłużyła się droga ekspresowa S7 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Na obszarze działania kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowanych lub przebudowanych zostało 66 kilometrów dróg krajowych. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zrealizowanych zostało kolejnych 10 zadań. Na tegoroczne działania dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania Oddział GDDKiA w Kielcach przeznaczył około 865 mln złotych.

Ekspresowo od Jędrzejowa do Małopolski

We wrześniu 2017 oddana została do użytkowania droga ekspresowa S7 między Jędrzejowem a granicą województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.  Inwestycja kosztowała 428 mln złotych i była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki otwarciu nowego odcinka ponad 70 procent drogi nr 7 na terenie województwa świętokrzyskiego zyskało pełne parametry trasy ekspresowej.

W  ramach inwestycji wybudowany został nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga ekspresowa z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia powstała na przeważającym odcinku w śladzie dawnej jednojezdniowej trasy nr 7. W ramach inwestycji wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów. Dzięki nowej drodze ekspresowej  S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego skrócił się czas podróżowania między Warszawą, a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

Informacje o inwestycji: 

Łączna długość dróg dojazdowych – około 40 km

Liczba obiektów inżynierskich – 35 (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową) 

Liczba węzłów drogowych - 4 (Jędrzejów Wschód, Jędrzejów Południe w Łączynie, Mierzawa, Wodzisław)

Dla bezpieczeństwa – nowe chodniki i sygnalizacja

Rok 2017 upłynął także pod znakiem realizacji zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach trzyletniego etapu Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych rozpoczętego w roku 2016. W br. na terenie kieleckiego Oddziału GDDKiA ukończonych zostało 10 zadań polegających na budowie chodników, przebudowie skrzyżowań i budowie sygnalizacji świetlnej. Na tegoroczne działania w ramach PLMN Oddział GDDKiA w Kielcach przeznaczył prawie 18 mln złotych. Kolejne zdania rozpoczęte w roku bieżącym zakończą się w roku 2018. W sumie w ramach PLMN na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowanych zostanie 26 zadań za kwotę około 55 mln złotych.

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – zadania zakończone w 2017 roku

Budowa chodników

DK 9 Nietulisko, gmina Kunów, długość 1,5 km

DK 9 Pęchów, gmina Klimontów, długość 2,4 km

DK 9 Lubienia – Rudnik, gmina Brody, 3 odcinki o łącznej długości 2,4 km

DK 73 Stopnica, gmina Stopnica, długość 0,7 km

Zaprojektowanie i budowa chodników

DK 42 Kuczów, gmina Brody, długość 1,6 km

DK 9 Miłków, gmina Bodzechów, długość 0,9 km

DK 78 Lipnik, gmina Kije, długość 0,7 km

DK 78 Motkowice, gmina Imielno, długość 0,7 km

Rozbudowa skrzyżowań i budowa sygnalizacji

DK 73 Mikułowice, gmina Busko Zdrój, rozbudowa skrzyżowania

DK 74 Ćmińsk, gmina Miedziana Góra, sygnalizacja świetlna

Drogi z nowa nawierzchnią

Aż 66 km świętokrzyskich dróg krajowych zyskało nową nawierzchnię w 2017 roku. Remonty, odnowy, nakładki i przebudowy dróg kosztowały w sumie 77 mln złotych. Całkowicie przebudowany został odcinek Złota – Szewce. Poza wymianą warstw nawierzchni, wykonano również prace w obrębie podbudowy drogi, kanalizacji, odwodnienia. W ramach trwającej dwa lata inwestycji wykonane zostały nowe chodniki, korekty skrzyżowań, zjazdy, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe i poziome. Koszt tej inwestycji to około 12 mln złotych.

Remonty, przebudowy, nakładki, odnowy dróg – zadania zakończone w 2017 roku

DK 79 Złota – Szewce, długość 7,5 km

DK 79 Wełnin – Grotniki Duże, długość 6,3 km

DK 79 Rogów – Wyszogród, długość 1 km

DK 79 Wyszogród – Urzuty, długość 0,5 km

DK 9 Młynek – Rudnik, długość 5,4 km

DK 9 Kurów, Goźlice, Zakrzów, długość 1,5 km

DK 77 Lipnik – Milczany, długość 13,7 km

DK 42 Kuczów – Styków, długość 2,8 km

DK 79 Czekarzewice, długość 1 km

DK 74 Piórków – Jałowęsy, długość 13,3 km

DK 74 Jałowęsy – Opatów, długość 6,8 km

DK 74 Kostomłoty, długość 0,8 km

DK 74 Mniów, długość 1,1 km

DK77 Sandomierz, skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Trześniowskiej, długość 0,25 km

DK 73 Morawica – Wola Morawicka, długość 1 km

DK 9 Lipnik – Pęchów długość 1 km

DK 78 Damiany – Chlewice, długość 1 km

Wyremontowane mosty

Dwa obiekty mostowe na drogach krajowych regionu świętokrzyskiego zostały wyremontowane w roku 2017 przez kielecki Oddział GDDKiA. Kompleksowy remont przeszedł most w Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73, a także most w Jacentowie w ciągu drogi krajowej nr 74. Łączny koszt robót to około 1,6 mln złotych. Zadania realizowane były w systemie zaprojektuj i buduj, a to znaczy, że wyłonieni w ogłoszonych w pierwszym półroczu 2017 z przetargach wykonawcy mieli najpierw wykonać dokumentację niezbędną do prowadzenia robót, a następnie wyremontować obiekt. Prace obejmowały m.in. wymianę nawierzchni, izolacji, niezbędne naprawy w obrębie konstrukcji mostowej, remont chodników, wykonanie nowego oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

22 km drogi nowej ekspresowej na terenie Mazowsza

W 2017 roku Oddział GDDKiA w Kielcach zrealizował również budowę drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego na odcinku od Radomia do granicy województw.  Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 22 km komunikuje aktualnie budowaną obwodnicę Radomia z budowanym odcinkiem od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska Kamiennej przyczyniając się do skrócenia czasu podróży między Kielcami a Warszawą. Droga ekspresowa S7 na odcinku Radom – granica województwa biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, począwszy od Radomia po wschodniej stronie istniejącej drogi  krajowej nr 7, a od Szydłowca w śladzie istniejącej trasy.  Wjazd na dwujezdniową drogę S7 możliwy jest dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowano ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym 14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Przygotowano tereny pod 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa). Wartość robót to 682,2 mln złotych. Lata realizacji inwestycji 2014 -2017. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO