Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»"Dostępność Plus" ułatwi życie niepełnosprawnym i ich rodzinom

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

"Dostępność Plus" ułatwi życie niepełnosprawnym i ich rodzinom

Kielce / 11 lipca 2018 / Tekst

Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin było tematem spotkania, które odbyło się dzisiaj w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach. Funkcjonowanie w społeczeństwie i poprawę ich aktywności ma zapewnić program "Dostępność Plus" realizowany od tego roku przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

Nowy system wsparcia osób niepełnosprawnych ma się opierać opierał na trzech filarach i będą to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program "Dostępność Plus". - Dzisiaj jesteśmy w Kielcach, po to, aby rozmawiać z przedstawicielami osób niepełnosprawnych, w jaki sposób zagospodarować pieniądze, które wesprą niepełnosprawnych i ich rodziny. Wspólnie zastanowimy się nad stworzeniem nowego modelu, który im to wsparcie zapewni - mówi Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i polityki Społecznej, która przyjechała na spotkanie w ramach konsultacji budowy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Główne założenia programu "Dostępność plus" przedstawił Witold Słowik, wiceminister Inwestycji i Rozwoju. - Przygotowaliśmy ten program, ponieważ coraz więcej osób w naszym społeczeństwie ma różnego rodzaju ograniczenia wynikające z wieku czy niepełnosprawności. Dzięki niemu będziemy mogli wyeliminować bariery w zakresie życia, normalnego funkcjonowania, rozwoju zawodowego, opieki medycznej, edukacji czy usług.

Program "Dostępność Plus" będzie realizowany w latach 2018 do 2025. Jego budżet wynosi 23 miliardy złotych, z czego większa część środków pochodzi z funduszy unijnych.

- Pieniądze z programu będą przeznaczone na poprawę dostępności architektury w taki sposób, aby każdy mógł bez problemu z niej korzystać. Wprowadzone zostaną regulacje ustawowe, aby wszystkie nowopowstające obiekty były wyposażone w różnego rodzaju podjazdy, barierki, dźwigi, lekko otwierane drzwi, automatyczne oświetlenie, windy z powiadamianiem głosowym. Część środków zostanie przeznaczona na transport. Zostaną zakupione pociągi, autobusy i tramwaje dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Będą też zmodernizowane dworce, przystanki, zajezdnie, poczekalnie, perony, węzły przesiadkowe oraz zostaną przeszkolone osoby zarządzające transportem w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Kolejna część pieniędzy zostanie przeznaczona na edukację. W ramach tej inwestycji będzie zakupione wyposażenie dla wszystkich przedszkoli, szkół i uczelni wyższych. W ramach służby zdrowia placówki świadczące takie usługi zostaną wyposażone w sprzęt ułatwiający komunikację z osobami niesłyszącymi czy niewidomymi. Kolejna część środków zostanie przeznaczona na cyfryzację np. na tworzenie aplikacji ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Dofinansowane będą również usługi, co zapewni niepełnosprawnym większe możliwości w zakresie korzystania z poczty, kultury, obiektów sportowych, czy też plaż, parków i zabytków - informuje Witold Słowik.

Szacuje się, że w województwie świętokrzyskim mieszkają 103133 osoby niepełnosprawne. - Na zaspokojenie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, chociażby w zakresie usuwania barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, a także na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej trafiło do naszego województwa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 milionów złotych i było to o ponad 3,5 miliona więcej niż w roku ubiegłym. My realizujemy wspólnie z powiatowymi centrami pomocy rodzinie programy, m.in. program aktywny samorząd. W ubiegłym roku skorzystało z niego 1322 osoby z naszego województwa. Jest to program, który ma niwelować bariery w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także ma na celu dofinansowanie osobom niepełnosprawnym kształcenia się. W ubiegłym roku z tego dofinansowania skorzystało 959 osób. Realizujemy też program wyrównywania różnic między regionami, który ma na celu likwidację barier w zakresie komunikacji i architektury. W tym roku na ten program przeznaczone zostało 3,5 miliona złotych - wylicza Andrzej Michalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Dziękuję, że województwo świętokrzyskie zostało włączone do jakże ważnej dyskusji poświęconej budowie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. To bardzo istotne, że możemy włączyć się do ustalenia tego, co jest potrzebne osobom niepełnosprawnym. Już realizujemy wiele programów, m.in. Program "Za Życiem" czy "Rodzina 500+", gdzie osoby niepełnosprawne są szczególnie traktowane. Dziś będziemy dyskutować w gronie szeroko rozumianego środowiska, które pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych. Będą to przedstawiciele szkół, ośrodków i domów pomocy społecznej, jak również fundacje i organizacje pracujące na rzecz niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że głos ze świętokrzyskiego pomoże w przygotowaniu tego programu i że wpiszemy się w to, czego oczekują środowiska osób niepełnosprawnych - mówi wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek .

 

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

Na żywo

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

Oglądaj nas na żywo!

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna