Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Dodatkowe miliony dla świętokrzyskich wsi

wtorek, 21 maja 2019 15:15 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Prawie 50 milionów złotych dodatkowych środków otrzymało województwo świętokrzyskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze zostaną przeznaczone na rinwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz na wsparcie Lokalnych Grup Działania.

Do tej pory na inwestycje tej samorząd województwa zawarł 57 umów na kwotę dofinansowania ponad 70,2 milionów złotych. Teraz otrzymał na ten cel dodatkowo prawie 25 milionów złotych. - To są bardzo ważne pieniądze, ponieważ jak mówi sama nazwa "gospodarka wodno-ściekowa" , zostaną one przeznaczone na budowę kanalizacji sieciowych, oczyszczalni przydomowych, zabezpieczenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, by nie skażały gleby i środowiska, ale także na obiekty towarzyszące tym instalacjom, czyli przepompownie ścieków, ujęcia wody pitnej i pozyskanie wody, odwiercenie studni i likwidację tych, które się zużyły - mówi Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, który nadzoruje sprawy związane z rozwojem obszarów wiejskich.

23 miliony złotych trafi do Lokalnych Grup Działania. - Środki zostaną przeznaczone na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ale także na organizowanie imprez kulturalnych i rozwój kultury na terenach wiejskich. Niewielki procent tej kwoty zostanie wykorzystany na prace remontowo-inwestycyjne, ale rozwój tych obszarów polega na tym, żeby ich mieszkańcy w dużej mierze integrowali się - tłumaczy Jońca.

W spotkaniu wzięła udział minister Anna Krupka. - To są środki na najpilniejsze potrzeby i kolejne wsparcie dla świętokrzyskich wsi - podkreśliła.

W ramach działań Programu Obszarów Wiejskich województwo świętokrzyskie od 2014 roku otrzymało do tej pory ponad 334 miliony złotych.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO