Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Bezrobocie w świętokrzyskim najniższe w historii

wtorek, 06 listopada 2018 12:30 / Autor: Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Zanotowano kolejny spadek bezrobocia na świętokrzyskim rynku pracy. W październiku liczba bezrobotnych, w stosunku do września 2018 roku, zmniejszyła się o 916 osób i wynosi obecnie 41.972 osoby. To najniższy poziom bezrobocia w historii województwa świętokrzyskiego.

-Dane zostały ustalone na podstawie meldunków ze wszystkich powiatowych urzędów pracy w województwie świętokrzyskim. W ciągu tylko jednego miesiąca bezrobocie w województwie spadło o blisko tysiąc osób. Spadek odnotowaliśmy w 11 powiatach - informuje Paweł Lulek kierownik Zespołu Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Największy spadek bezrobocia zanotowano w powiecie opatowskim  (209 bezrobotnych mniej), kieleckim (o 177 bezrobotnych), ostrowieckim (o 126 bezrobotnych) i koneckim (o 100 bezrobotnych). W Kielcach ubyło z rejestru 85 bezrobotnych. Wzrost bezrobocia nastąpił natomiast w powiecie włoszczowskim (56 osób) oraz sandomierskim (8 bezrobotnych). Najwyższe bezrobocie utrzymuje się wciąż niezmiennie w powiecie skarżyskim – tu stopa wynosi 15,6 proc. Na przeciwległym biegunie jest powiat buski ze stopą bezrobocia na poziomie 3,5 proc.

-Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z korzystnej koniunktury gospodarczej, której beneficjentem jest województwo świętokrzyskie. Miejsc pracy przybywa głównie w sektorze transportowym oraz w gospodarce magazynowej (wzrost o 8,4 pkt. proc, w stosunku do roku ubiegłego) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (wzrost o 6,3 pkt. proc.). Ponadto działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, a także przemysł generują nowe stanowiska pracy - mówi Paweł Lulek. -Obecnie ponad 53 proc. wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w naszym województwie pracuje w przemyśle i przetwórstwie przemysłowym. Na przestrzeni 9 miesięcy bieżącego roku wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w naszym regionie wzrosło o 7,1 proc. - dodaje Lulek.

Pozytywny wpływ na dalszą poprawę sytuacji w regionie będą miały dodatkowe środki Funduszu Pracy, które przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spodziewana kwota ponad  2 mln 160 tysięcy złotych prawdopodobnie w najbliższych dniach trafi do powiatowych urzędów pracy, które zgłosiły stosowne zapotrzebowanie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Największe środki w kwocie ponad 1 mln złotych trafią do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. O 350 tys. wnioskował PUP w Staszowie, 330 tys. PUP w Busku – Zdroju, 191 tys. PUP w Skarżysku – Kamiennej, 160 tys. Miejski Urząd Pracy w Kielcach i 104 tys. – Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie. Środki te pozwolą zareagować na zwyczajowy już, niewielki wzrost bezrobocia, jaki rokrocznie następuje pod koniec roku, kiedy wygasają prace sezonowe, głownie w budownictwie, rolnictwie, obsłudze ruchu turystycznego.

Z tych środków sfinansowane zostaną m.in. dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla zatrudnianych bezrobotnych oraz szkolenia zawodowe. Spodziewana efektywność zatrudnieniowa przekroczy 80 proc.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO