Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

piątek, 06 lipca 2018 10:46 / Autor: Weronika Grela
Weronika Grela

"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" pod takim hasłem odbył się XVI Ogólnokrajowego Konkursu zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z m.in. Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizacja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.  XVI edycja konkursu uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W piętnastu dotychczasowych edycjach konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe. Podczas eliminacji komisje sprawdzały, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzili specjaliści z zakresu BHP w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach zadbał o etap wojewódzki, czego efektem jest 78 gospodarstw rolnych, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkurs. Co stawia nas na piątym miejscu w skali kraju w ilości zgłoszonych gospodarstw rolnych.

Są to gospodarstwa o różnym profilu działalności rolniczej. Komisja konkursowa widziała gospodarstwa o profilu produkcji roślinno - zbożowej, warzywniczej, roślinnej, hodowli bydła, trzody chlewnej, zwierząt a nawet działów specjalnych.

Wyróżnienia w etapie wojewódzkim otrzymali przedstawiciele powiatu sandomierskiego, a fundatorem nagrody o wartości 500zł jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast osoby z powiatu koneckiego zdobyły nagrody o łącznej wartości 1.000zł.

I miejsce w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" i honorowy tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w wojewódzkie świętokrzyskim zdobyli przedstawiciele  powiatu kazimierskiego. Fundatorem nagrody w wysokości 2.000 jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO