Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Zmiany w nowym roku szkolnym

piątek, 31 sierpnia 2018 16:22 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Podwyżki i oceny nauczycieli, uczestnictwo uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w zajęciach w szkole, EM legitymacje to tylko niektóre zmiany jakie szykuje Ministerstwo Edukacji w rozpoczynającym się lada dzień roku szkolnym 2018/2019. W poniedziałek do świętokrzyskich szkół wróci ponad 190 tysięcy uczniów.

 

Rok szkolny 2018/2019 będzie kolejnym rokiem wprowadzania reformy edukacji. Klasy druga, piąta i ósma będą mieć nową podstawę programową, a za tym idą zwiększone wydatki.

- Jeżeli porównamy subwencję oświatową z rokiem poprzednim, to zauważymy, że na rok 2018 przewidziana została subwencja w wysokości 43 miliardów, a na rok 2019 ponad 46 miliardów. Związane jest to z kolejnym etapem podwyżek dla nauczycieli, ponieważ w tym roku wzrosną one o 5,35 procent. Docelowo w roku 2020 będą one wyższe o co najmniej 15,8 procent - informuje Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.

Pieniądze na edukację to również program "Dobry Start", którego celem jest wyrównanie szans wśród uczniów. - Możemy pochwalić się tym, że jako województwo jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z tego programu. Wyprawka trafiła już do ponad 56 procent dzieci i młodzieży. To dotyczy tylko wniosków, które już zostały zrealizowane, a pieniądze trafiły już fizycznie na konta rodziców. W tej chwili jeszcze bardzo dużo wniosków czeka na realizację, ale myślę, że utrzymamy dotychczasowe tempo realizacji - podkreśla senator Krzysztof Słoń.

Jeżeli chodzi o zmiany w tym roku szkolnym to po raz pierwszy będzie funkcjonować ósma klasa, a co za tym idzie po raz pierwszy po latach odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Jego termin to od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. W tym roku szkolnym odbędzie się również egzamin gimnazjalny, ale będą obowiązywać dotychczasowe zasady. Kurator Mądzik zapowiada, że w roku szkolnym 2019/2020 powstaną klasy dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum.

- W naszym województwie to było przemyślane dużo wcześniej. Szkoły są przygotowane na przyjęcie większej liczby uczniów. Wiemy, że zwłaszcza w szkołach zawodowych wiele klas było bardzo małych, niedopełnionych, a szkolnictwo zawodowe jest w tej chwili priorytetem Ministerstwa Edukacji, stąd zmiana w prawie oświatowym, która w tej chwili jest w ustaleniach. Duzy nacisk będzie położony również na szkolnictwo i doradztwo zawodowe, bo są duże potrzeby rynku pracy - tłumaczy Kazimierz Mądzik.

W związku z tym, że będą absolwenci ósmych klas zmieni się również granica wieku dla pracownika młodocianego z 16 na 15 lat. Stanie się tak po to, aby już w pierwszej klasie szkoły branżowej można było zawierać umowy.

Legitymacje szkolne będą nadal w formie papierowej i w formie kartonika, ale Ministerstwo Edukacji zamierza wprowadzić EM legitymacje jako alternatywną formę legitymacji, którą będzie można mieć na smartfonie czy innym nośniku.

Ministerstwo Edukacji od nowego roku szkolnego położy duży nacisk na specjalne potrzeby edukacyjne. Powodem tego są kontrowersje, które budzi temat nauczania indywidualnego. Od tego roku szkolnego uczniowie, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności nie będą wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach w szkole i będą mogli uczyć się normalnie z rówieśnikami. Nauczanie w domu będzie odbywać się tylko w przypadku, gdy choroba uniemożliwi uczniowi uczestnictwo w lekcjach w szkole.

Rok 2018 jest rokiem Niepodległej, stąd wiele projektów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji. 9 listopada o godzinie 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i wszystkich polskich szkołach za granicą wybrzmi hymn narodowy w różnych formach, może być odegrany lub odśpiewany.

Aby rozwiązać problemy z rekrutacją i ułatwić kontakt z dyrekcją szkół w województwie świętokrzyskim powołany został koordynator do spraw rekrutacji, którym został Maciej Długosz z Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dużo emocji budzi również rozporządzenie o ocenianiu nauczycieli. Dyrektorzy szkół uważali, że obligatoryjne ocenianie co trzy lata jest za częste, dlatego w przygotowanej ustawie "Prawo oświatowe" znajduje się propozycja, żeby ten okres wydłużyć do pięciu lat. Dodatek do wynagrodzenia będzie przysługiwał tylko przez trzy lata od nabycia uprawnień. Jeżeli nauczyciel dyplomowany będzie chciał otrzymać dodatek, będzie musiał sam wystąpić o ocenę. Jeżeli tego nie zrobi, będzie oceniany obligatoryjnie co pięć lat.

W tym roku szkolnym nadal obowiązywać będą dni wolne od nauki, o których decydować będą dyrektorzy szkół. Informacje muszą być podane do końca września. Szkoła podstawowa ma mieć osiem dni w ciągu roku, szkoła ponadpodstawowa 10 dni, a szkoła branżowa 6 dni.

Kurator Mądzik uważa, że ten rok jest bardzo dobry pod względem finansowym. - Od kilkudziesięciu lat nigdy nie było tak dobrze, żeby co roku była podwyżka, żeby były tak duże pieniądze szły na doposażenie szkół, są również pieniądze na to, żeby adaptować pomieszczenia, które są potrzebne na cele edukacyjne, ale również doposażenie laboratoriów. To jest tylko kwestia operatywności dyrektora organu prowadzącego, żeby w szkole nie było problemów finansowych - podsumowuje Kazimierz Mądzik.

 

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO