Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

PUBLICYSTYKA

Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski: Współpraca dla Kielc i regionu

piątek, 04 października 2019 10:09 / Autor: Radio eM
Radio eM

Rozmowa z doktorem Bartłomiejem Dorywalskim, wicewojewodą świętokrzyskim.

Przez wiele lat był Pan samorządowcem. Jak Pan ocenia rządowe programy skierowane do samorządów?

Według mnie są one kluczowe dla rozwoju miast, miasteczek i wsi. Mają one wieloaspektowy charakter. Z mojej perspektywy, najważniejszym programem jest „500+”, z którego środki rozdzielane są właśnie przez gminy i trafiają do wszystkich rodzin z dziećmi. Jednak samorządowcy szczególną wagę przykładają do rozwoju infrastruktury. Na ten cel znaczące środki płyną z programów rządowych.

Według Pana, które z nich są najważniejsze?

Oczywiście Fundusz Dróg Samorządowych  oraz program na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zacznę od tego drugiego, który pomógł wielu gminom i powiatom odbudować infrastrukturę po nawalnych deszczach i innych zdarzeniach losowych. Z roku na rok wzrasta pula środków przeznaczonych na ten cel. W 2018 roku około 90 mln, a w 2019 roku ponad 100 mln zł popłynęło z tego programu do świętokrzyskich samorządów.

A Fundusz Dróg Samorządowych?

Z tego programu zaplanowana jest gigantyczna kwota, niespotykana do tej pory. W tym roku przeznaczyliśmy 239 mln 634 tys. zł. Już odbył się nabór wniosków na 2020 rok, zabezpieczona kwota to 145 mln zł. Dofinansowanie dla samorządów wynosi do 80 procent. Wszystkie te programy będą stanowić podstawę do rozwoju naszych samorządów oraz zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: pieszych, rowerzystów i kierowców, ponieważ oprócz dróg, budowane są chodniki, a na niektórych odcinkach także ścieżki rowerowe. Podkreślę, że w takiej wysokości środki rządowe jeszcze nie trafiły do samorządów.

Czego jeszcze potrzeba do rozwoju samorządów?

Oprócz inwestycji drogowych, potrzeba nowych miejsc pracy. Myślę, że pakiet dla przedsiębiorstw, który zaproponował premier Mateusz Morawiecki znacząco przyczyni się do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a takich właśnie w naszych gminach jest najwięcej. Moim zdaniem mniejszy ZUS, podatek CIT na poziomie 9 procent (najniższy w Europie) oraz dotacje na inwestycje wpłynął na zwiększenie miejsc pracy oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Na koniec jeszcze kilka zdań o Panu. Jest Pan doktorem prawa administracyjnego, wykładowcą akademickim i ma Pan bogate doświadczenie pracy w administracji samorządowej i rządowej. Co jest najważniejsze w służbie publicznej?

Oczywiście ludzie, bez których nie da się niczego zbudować. To ludzie są kapitałem każdej firmy, urzędu, instytucji. Co do samorządów powiem, że nie da się ich jednakowo porównać, ponieważ inaczej trzeba spojrzeć na gminy wiejskie, miejskie i duże miasta. W naszym regionie największym miastem są Kielce. Przez 16 lat urzędowania prezydent Wojciech Lubawski zmienił miasto. Nadał mu inny charakter. Myślę, że wielu może czerpać z jego doświadczenia, tak jak czerpałem będąc burmistrzem Włoszczowy. W pracy niejednokrotnie wzorowałem się na jego rozwiązaniach dotyczących spraw samorządowych.

A wartości?

One są niezmienne. Wywodzę się z rodziny o patriotycznych korzeniach, więc dbam o historię, tradycję, wiarę i kulturę polską. Kieruję się chrześcijańskim systemem wartości, który jest moim drogowskazem w życiu publicznym i prywatnym. Cieszę się, że moje wykształcenie, wiedzę i umiejętności mogę wykorzystywać w  służbie publicznej dla rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO