Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

PUBLICYSTYKA

Podzielimy pieniądze

piątek, 10 maja 2019 12:22 / Autor: Radio eM
Radio eM

– W następnym roku budżetowym w naszym województwie na pewno będzie budżet obywatelski – zapowiedział marszałek Andrzej Bętkowski. Mieszkańcy Świętokrzyskiego uzyskają więc prawo do bezpośredniego decydowania o podziale pieniędzy. Jak wyglądają przygotowania do wprowadzenia tych istotnych zmian?

Taki sposób podziału publicznych funduszy jako pierwszy wprowadził Sopot. Stało się to już w 2011 roku i to wbrew prezydentowi Jackowi Karnowskiemu. Przez lata udało się tam zrealizować wiele cennych inicjatyw obywatelskich. Nie szukajmy jednak daleko, bo przecież w Kielcach mieszkańcy również decydują o tym, na co zostanie przekazana część środków budżetowych. U nas dzięki budżetowi obywatelskiemu wybudowano boiska, place zabaw i inne użyteczne dla lokalnej społeczności obiekty. Rozszerzenie tej formy uczestnictwa obywateli na województwo wydaje się więc cennym pomysłem. – Kwestia budżetu obywatelskiego w naszym województwie jest jednak znacznie trudniejsza niż w przypadku gmin – mówi Radiu eM Kielce Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa świętokrzyskiego.

Inni już mają

Dwanaście milionów złotych – to kwota, jaką w tym roku przeznaczono na realizację kolejnego budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. – Inicjatywa cieszy się u nas coraz większą popularnością. Jesteśmy na etapie przyjmowania projektów, które może zgłosić każdy. Później następuje głosowanie zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i listownie. Jego wyniki ogłosimy jesienią – tłumaczy Filip Szatanik, kierownik Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W specjalnej ankiecie badającej stopień zadowolenia głosujących, wnioskodawców i organizatorów BOWM ponad 93 procent respondentów dobrze ocenia ten sposób podziału publicznych pieniędzy. Nie powinno nas to zaskakiwać, biorąc pod uwagę projekty zrealizowane do tej pory w Małopolsce. Dofinansowano między innymi przeprawę promową Tyniec-Piekary dla pieszych i rowerzystów.

Budżet obywatelski funkcjonuje także w województwie łódzkim, opolskim, a Sejmik Województwa Śląskiego przyjął mechanizm jego powstawania.

Długie przygotowania

Powyższe informacje mogą dawać nadzieję, że deklaracja marszałka Andrzeja Bętkowskiego przyczyni się nie tylko do realizacji projektów obywateli, ale również do zwiększenia ich roli w sprawowaniu władzy samorządowej. Na razie jednak nie zapadły żadne formalne decyzje. – Jest na to zbyt wcześnie. Istnieją tylko wstępne założenia teoretyczne – przyznaje skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska, która zwraca również uwagę na utrudnienia związane z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego: – Trudno go skonstruować, ponieważ obejmuje całe województwo. W Świętokrzyskiem publiczne nieruchomości są przeważnie własnością gmin, miast i powiatów, więc mamy bardzo ograniczone możliwości, bo musimy mieć prawo do dysponowania daną nieruchomością. Stąd tak długo przygotowujemy się do tego zadania.

Choć w tej chwili nie możemy mówić o konkretach, to jednak ustawa o samorządzie województwa określa wymogi dotyczące budżetów obywatelskich, którym muszą podporządkować się samorządy. Inicjatywę zatwierdza sejmik województwa, który w przyjętej uchwale powinien określić wymaganą liczbę podpisów popierających projekt i inne wymogi formalne, a także sposób oceny i głosowania mieszkańców.

Ustalając te szczegóły mamy, jako województwo, pewną przewagę. Władze będą mogły wziąć przykład z innych i uczyć się na ich błędach. A nam pozostaje jedynie bacznie przyglądać się rozwojowi sytuacji.

Michał Łosiak

Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO