Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
lotto082020

PUBLICYSTYKA

Z miłości do bliźniego

piątek, 26 kwietnia 2019 08:04 / Autor: Radio eM
Radio eM

Na pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Ten dzień to również patronalne święto Caritas, która niesie pomoc tysiącom osób i świetna okazja do tego, aby przyjrzeć się wielkiemu dziełu miłosierdzia czynionemu przez pracowników i wolontariuszy fundacji w naszej diecezji.

– To dla nas ważny dzień. Warto podkreślić, że Caritas ze swej natury realizuje funkcję charytatywną Kościoła. W pierwszej kolejności chcemy dawać wyraz autentycznej miłości bliźniego, będącej fundamentem pracy, jaką podejmujemy. Jest to przesłanie płynące wprost z Ewangelii. Szkoląc i formując wolontariuszy nieustannie odwołujemy się do tego, że nasza służba potrzebującemu człowiekowi ma swoje źródło w wierze i chcemy to robić z pełnym zaangażowaniem i oddaniem – mówi ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Połączenie ewangelicznej miłości z realnym działaniem i ciężką, ale niezwykle owocną pracą przynosi konkretne efekty.

Chorym i niepełnosprawnym

Wachlarz pomocy, jaką niesie Caritas jest bardzo szeroki. Szczególnie ważny obszar działalności fundacji stanowi wsparcie osób chorych. – Prowadzimy hospicja stacjonarne i domowe w Miechowie i Kielcach. Rozszerzeniem tej opieki jest funkcjonowanie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i poradni lekarskich. Tutaj ważną rolę spełniają poradnie zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych i pielęgnacją przewlekle chorych – tłumaczy dyrektor kieleckiej Caritas. Z takiej pomocy, w ponad 20 placówkach, skorzystało w 2018 roku 16 100 osób.

Kolejną grupą wspomaganą przez organizację są osoby starsze i niepełnosprawne. Tu na pierwszy plan wysuwa się sześć Domów Pomocy Społecznej i Rodzinne Domy Pomocy, będące mniejszymi placówkami, liczącymi zazwyczaj do dziesięciu pensjonariuszy, co tworzy prawdziwie rodzinny klimat. Warto wspomnieć także o trzech Warsztatach Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych, Zakładzie Aktywności Zawodowej, dającym możliwość zatrudnienia inwalidom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czy Środowiskowych Domach Samopomocy, hostelach i mieszkaniach chronionych. W tej sferze Caritas pomógł w ubiegłym roku prawie 920 osobom.

A może praca?

Fundacja wsparła w 2018 roku także ponad 330 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. – Posiadamy sześć placówek pomagających tym ludziom, często pozostającym bez środków do życia. Nie ograniczamy się wyłącznie do zapewnienia im chronienia i posiłku, ale staramy się również proponować terapie i aktywizację zawodową, co pozwoli im wydźwignąć się z trudnego położenia – wyjaśnia ksiądz Stanisław Słowik.

Ofertę aktywizacji zawodowej Caritas przedstawia jednak nie tylko bezdomnym, ale również tym, którzy nie mogą, z różnych względów, znaleźć zatrudnienia. Organizacja prowadzi Centrum Integracji Społecznej, zajmujące się uczeniem pracy ludzi bezrobotnych od dłuższego czasu lub nigdy nie pracującym oraz Kluby Integracji Społecznej. Znaczna część podopiecznych tych ośrodków znajduje później zatrudnienie, do czego przyczynia się współpraca CIS-u i pracodawców. Przez cały 2018 rok wsparcia w tym obszarze udzielono 703 osobom.

Działalność Caritas to również pomoc doraźna i interwencja kryzysowa. – Jest ona związana z różnymi dramatami życiowymi. Wówczas pomagamy w wielu wymiarach: od wsparcia psychologicznego po żywność, odzież, czy leki. W ramach Centrum Interwencji Kryzysowej funkcjonuje całodobowy dyżur telefoniczny po to, żeby nieść pomoc natychmiast. Jesteśmy w stałej gotowości – zapewnia dyrektor fundacji.

Organizacja działa także na rzecz dzieci i młodzieży, organizując różnego rodzaju akcje wakacyjne, które pomagają spędzić miło czas młodym osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. W  ubiegłym roku skorzystało z nich prawie 620 dzieci. Równolegle realizowane są programy całoroczne i średniookresowe tak w ogniskach wychowawczych, jak i świetlicach środowiskowych. Caritas prowadzi również w Kielcach dwa przedszkola i żłobek.

Żonkil niesie pomoc

Jeszcze do niedawna Kielce były ostatnim miastem wojewódzkim, w którym nie funkcjonowało hospicjum. Dzięki staraniom Caritas, 16 czerwca 2014 roku udało się to zmienić. Wówczas to przyjęto pierwszych pacjentów do Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty, czyli drugiej po miechowskiej tego typu placówce fundacji. Każdy z nas może włączyć się w pomoc tej niezwykle ważnej instytucji, a to za sprawą akcji „Pola Nadziei” – Jesienią sadzimy żonkile, które są symbolem kampanii. Kulminacyjnym punktem jest wiosna, kiedy te kwiaty kwitną. Wówczas rozpoczynamy sezon zbiórek. Żonkile rozdajemy naszym darczyńcom, włączającym się we wsparcie hospicjum, chociażby w ramach ulicznej kwesty. Organizujemy także Marsz Żonkila, mający pokazać kielczanom, jak ważna jest pomoc placówce. Zachęcamy też do pracy wolontaryjnej – tłumaczy Anita Grzesik, koordynator wolontariatu hospicyjnego. W trakcie kampanii organizowane są również zajęcia edukacyjne w szkołach, podczas których młodzież dowiaduje się o pracy wolontariuszy w hospicjum. Podsumowanie tegorocznych „Pól Nadziei” odbędzie się w czerwcu, podczas uroczystej gali.

Baranek na wakacje

Jak co roku, w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy Caritas w szczególny sposób włącza się w pomoc osobom najbardziej potrzebującym. 29 i 30 marca w świętokrzyskich sklepach wolontariusze zebrali ponad 16 ton żywności w ramach akcji „Tak.Pomagam”. Zaangażowało się w nią około 1200 chętnych z Parafialnych i Szkolnych Kół Caritas, wychowawcy szkół i pracownicy organizacji. Około dwa i pół tysiąca paczek z produktami trafiło do ludzi samotnych, bezdomnych, chorych oraz rodzin wielodzietnych. Zebrana żywność została też przeznaczona na śniadanie dla bezdomnych z udziałem biskupów naszej diecezji. – Staramy się zawsze, żeby stół był obficie zaopatrzony, tak by nikt nie wyszedł z tego śniadania głodny – tłumaczy ksiądz Stanisław Słowik.

Jak co roku przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego Caritas rozprowadzał też baranki wielkanocne. Do wiernych diecezji kieleckiej trafiło za pośrednictwem parafii około 26 tysięcy baranków z czekolady, które tradycyjnie umieszczamy w koszykach ze święconką. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na organizację kolonii charytatywnych dla dzieci z uboższych rodzin i zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych.

Pamiętajmy jednak, że wielka pomoc Caritas zależy także od nas i naszego dobrego serca.

Michał Łosiak

Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO