Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

PUBLICYSTYKA

Upamiętnimy Herlinga

piątek, 05 kwietnia 2019 08:14 / Autor: Radio eM
Radio eM

Zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne i recytatorskie, wystawy, wykłady, wycieczka autokarowa śladami pisarza to tylko nieliczne wydarzenia, zaplanowane z okazji obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W organizację zaangażowało się trzynaście jednostek, a głównym inicjatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna. – Komitet obchodów tworzą wszyscy, którzy uznali, że Gustaw Herling-Grudziński to postać tak nieprzeciętna i wartościowa, że warto poświęcić mu część własnej działalności – mówi Andrzej Dąbrowski, dyrektor WBP w Kielcach.

Wielki moralista

– Autor Innego świata to pisarz, który pokazał dramat człowieka w systemie opartym na fałszywych ideach. Systemie, który budował swoją siłę na braku zasad, na poniżeniu, nieposzanowaniu praw człowieka i niszczeniu jego godności. Herling-Grudziński nie znosił zobojętnienia ludzi, uważał je za jedno z najbardziej niebezpiecznych współczesnych zjawisk i za szczególne zło. Wierzył jednak w człowieka, w jego zdolność do zachowania człowieczeństwa nawet wobec takich zagrożeń jak systemy totalitarne. To główne przesłanki, dla których chcieliśmy przypomnieć twórczość Herlinga-Grudzińskiego młodym mieszkańcom Kielc i regionu – dodaje dyrektor Dąbrowski.

Dr Irena Furnal z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach bada twórczość pisarza i jego związki z Kielecczyzną. Podkreśla, że Gustaw Herling-Grudziński nigdy nie zaakceptował pojałtańskiego porządku w Europie, a zwłaszcza jego skutków dla Polski: – Był obecny w różnych punktach Europy, kontaktował się z wieloma wybitnymi intelektualistami francuskimi, włoskimi, angielskimi, niemieckimi i polskimi. W każdym z miejsc, w których przebywał, zabierał głos w sprawach ważnych dla społeczeństw i pojedynczego człowieka, wspierał działalność opozycji antykomunistycznej w Polsce, Rosji i w wielu innych krajach. Nazywano go moralistą.

Przyjedzie córka

W obchody Roku Grudzińskiego zaangażowała się również Magdalena Helis-Rzepka ze Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, 25 kwietnia o godzinie 18 Stowarzyszenie organizuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej spotkanie z udziałem absolwentów I LO „Gustaw Herling-Grudziński wśród żeromszczaków”.

Najwięcej wydarzeń zaplanowano tuż przed rocznicą urodzin pisarza. 16 maja odbędzie się jednodniowa wycieczka autokarowa jego śladami z przewodnikiem – rozpocznie się ona w Kielcach, a zakończy „Wieczorem u Herlinga” w Hotelu Stary Młyn w Suchedniowie. Jej organizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 17 maja o godzinie 10 i 11.30 w sali konferencyjnej biblioteki wojewódzkiej odbędą się wykłady prof. Zdzisława Kudelskiego i prof. Włodzimierza Boleckiego poświęcone Grudzińskiemu, a o godzinie 17 spotkanie z Martą Herling, córką pisarza.

Od 8 do 30 maja na kieleckim Rynku obejrzymy ekspozycję „Związki Gustawa-Herlinga Grudzińskiego z Kielecczyzną”, którą przygotuje Towarzystwo Przyjaciół Kielc. W czerwcu w Muzeum Lat Szkolnych im. Stefana Żeromskiego otwarta zostanie wystawa planszowa, czynna do października, a oprócz niej – dwie ekspozycje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Z kolei 1 czerwca organizatorzy zapraszają na spacer kieleckimi śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z dr Ireną Furnal.

Warto też zwrócić uwagę na konkursy poświęcone pisarzowi, rozpisane z inicjatywy Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Żeromskiego „Żeromszczacy”.

Szczegółowy plan wszystkich wydarzeń zostanie zamieszczony wkrótce na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Beata Kwieczko

Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO