Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

PUBLICYSTYKA

Stulecie niezwykłej szkoły

sobota, 22 września 2018 07:48 / Autor: Michał Łosiak
Michał Łosiak

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie świętuje stulecie swojego istnienia. To szczególny czas dla tej wyjątkowej placówki, która na trwałe wpisała się w krajobraz edukacyjny naszego regionu. Z okazji jubileuszu zaplanowano bogate w liczne uroczystości obchody, których kulminacyjnym punktem będzie zjazd absolwentów.

Sto lat temu, u zarania II Rzeczypospolitej, grupa działaczy bodzentyńskiego Koła Macierzy Szkolnej wpadła na dość odważny, a zarazem - jak się później okazało - mający kluczowe znaczenie dla miejscowości pomysł. Adam Biedroń, Henryk Latalski, Stanisław Poświat, Stanisław Szpaderski, Władysław Pałysiewicz i ksiądz Wacław Kocznarowski wystąpili do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zezwolenie na otwarcie szkoły średniej w Bodzentynie. Władze przychyliły się do tej inicjatywy i placówka zaczęła funkcjonować w roku odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przed wojną…

Na samym początku w ramach Czteroletniego Progimnazjum Filologicznego Koedukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Bodzentynie istniały dwie klasy, do których przyjęto 96 uczniów. Później przekształcono szkołę w Seminarium Nauczycielskie, co miało pomóc w jej funkcjonowaniu. Było to ósme seminarium w ówczesnym województwie kieleckim. Choć jego działanie napotykało wówczas na wiele trudności, to w 1924 roku wzniesiono nowy budynek szkolny i rozbudowano bazę dydaktyczną. W 1926 roku powstał żeński internat. Po wybuchu wojny w Bodzentynie organizowano tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej. Zajęcia odbywały się w domach prywatnych. Po 1945 roku powstało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa „Oświata”, które wkrótce zostało upaństwowione.

…i po wojnie

W roku 1947 w miejscu gimnazjum powstało Państwowe liceum Pedagogiczne, Państwowy Kurs Nauczycielski i rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli. Poziom nauczania był na tyle wysoki, że większość absolwentów ukończyła studia wyższe, a część osiągnęła najwyższe stopnie naukowe. W 1956 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące w Bodzentynie. Wówczas gmach szkoły okazał się zbyt ciasny i tak zrodził się pomysł budowy nowej siedziby. W 1983 roku nadano szkole imię Józefa Szermentowskiego, wybitnego malarza pochodzącego z Bodzentyna. 16 lat temu na bazie liceum utworzono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, zaś w 2017 roku zamieniono go na Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.

Będą świętować

Mija sto lat od powstania tej niezwykłej placówki. Z tej okazji powołano Komitet Obchodów 100-lecia Szkoły Średniej w Bodzentynie, który organizuje 22 i 23 września VII Zjazd Absolwentów. Zacznie go o godzinie 10 rejestracja przybyłych gości. Godzinę później w bodzentyńskiej kolegiacie rozpocznie się Msza Święta. Następnie zaplanowano wykłady; jeden z nich, zatytułowany „Jak dożyć setki?” wygłosi kardiolog,  profesor Maria Janion. Pierwszy dzień zakończy się balem absolwentów. 23 września odbędzie się koncert chóru i sentymentalny spacer po Bodzentynie, w ramach którego uczestnicy zwiedzą stare budynki szkoły i samo miasto o historii sięgającej XIV wieku.

– To niebagatelny jubileusz. W 1918 roku kończyła się wojna, a w małym Bodzentynie znalazła się grupa osób, która postawiła na szkolnictwo średnie. Przez lata placówka zmieniała swoją nazwę i lokalizację, ale ciągle zachowywała poziom. Jest to pewnego rodzaju kuźnia kadr inteligenckich – tłumaczy Karol Piwko, członek komitetu organizacyjnego obchody.

W programie obchodów znalazł się również Dzień Patrona Szkoły, czyli Józefa Szermentowskiego.  który odbył się 19 marca 2018 roku. – Uroczystość organizowana jest co roku. Wręczane są wówczas stypendia uzdolnionej młodzieży. Zostały również zamówione tablice upamiętniające stulecie szkoły. Ciekawą inicjatywą jest także wydanie książki zawierającej opis stu lat historii – dodaje Karol Piwko.

Tej niezwykłej szkole warto, w roku jubileuszu, zaśpiewać uroczyste „Sto…dwieście lat”.

Michał Łosiak

Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO