Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Związkowiec zwolniony – stanowisko „Solidarności”

poniedziałek, 17 marca 2014 13:31 / Autor: Maciej
Maciej

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec decyzji Prezesa Zarządu CPP „PREMA” SA w Kielcach – Grzegorza Wysockiego o bezprawnym rozwiązaniu umowy o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CPP „PREMA” SA – Panem Robertem Kułagą.

Decyzja ta jest tym bardziej oburzająca, bo następuje w czasie toczących się negocjacji pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Rozwiązanie umowy o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” jest jawnym szykanowaniem działacza związkowego i musi zostać odebrane jako próba zastraszenia pozostałych pracowników – członków NSZZ „Solidarność”, a to z kolei musi prowadzić do wywołania niepokojów społecznych.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo żąda się od prezesa zarządu CPP „PREMA” SA natychmiastowego wycofania swej decyzji, natomiast od organów Spółki, tj. Rady Nadzorczej a przede wszystkim właściciela Spółki – Ministra Skarbu Państwa o objęcie szczególnym nadzorem poczynań prezesa oraz wyciągnięcie względem niego stosowanych konsekwencji.

Ponadto Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Organów Kontrolnych Państwa pilnego zbadania zaistniałej sytuacji w CPP „PREMA” SA w Kielcach.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie jednocześnie prawo do wykorzystania wszelkich środków prawnych zmierzających do obrony Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w CPP „PREMA” SA.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO