Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Politechnikę Świętokrzyską czekają zmiany

czwartek, 08 września 2016 15:47 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

Profesor Wiesław Trąmpczyński objął stanowisko rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Kielecką uczelnię czeka teraz wiele zmian. Nowy rektor zapowiada m.in. decentralizację władzy, zwiększenie nacisku na badania naukowe oraz wzmocnienie współpracy z zagranicą. 

Profesor Wiesław Trąmpczyński po ośmiu latach przerwy powrócił na stanowisko rektora.  W kwietniowych wyborach na kadencję rektorską 2016-2020 wygrał w pierwszej turze z poparciem 44 z 71 elektorów. Oficjalnie funkcję rektora objął 1 września. Podczas spotkania z mediami zapowiedział, że uczelnię czeka wiele zmian. -  Po pierwsze musimy zwiększyć nacisk na badania naukowe.  W ostatnim okresie Politechnika została dobrze wyposażona w sprzęt naukowo – badawczy.  Naszym głównym zadaniem w tym momencie jest to, by tą aparaturę jak najlepiej wykorzystać – wyjaśnił. 

Wśród priorytetów Wiesław Trąmpczyński wymienił także zwiększenie współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, oraz zachęcenie zagranicznej młodzieży do studiowania w Kielcach. - Dotychczasowe starania o pozyskanie studentów z Brazylii i Chin nie powiodły się.  Musimy zatem zaoferować jakąś nową, ciekawą formę, która przyciągnęłaby do nas studentów spoza Polski – powiedział rektor. Od przyszłego roku akademickiego uczelnia planuje ruszyć z kierunkami w języku angielskim. – Chcielibyśmy, żeby na każdym wydziale był co najmniej jeden kierunek prowadzony w języku angielskim – uzupełnił prof. Trąmpczyński. Uczelnia zastanawia się także nad ponownym uruchomieniem Studium Języka Polskiego, gdzie zagraniczni studenci przygotowywaliby się do nauki w Kielcach.

Nowy rektor nie ukrywa, że podczas swojej kadencji będzie kładł nacisk również na współpracę z władzami miasta, województwa oraz instytucjami i placówkami, które są im podległe. -  Planujemy nawiązać współpracę chociażby z Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Moglibyśmy zaangażować się w produkowanie implantu, który pomógłby osobom chorym na raka krtani.  Oczywiście, póki co  wszystko jest jeszcze na etapie rozmów, ale dla nas pokrywanie implantu odpowiednimi warstwami nie byłoby problemem – przyznał. Politechnika Świętokrzyska współpracować będzie również z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. -  Kielce są małym miastem i nie wyobrażam sobie, żeby dwie duże uczelnie ze sobą nie współpracowały. Już rozmawiałem o tym z profesorem Jackiem Semaniakiem. On twierdzi podobnie, Nasza współpraca będzie polegała na  realizowaniu wspólnych projektów badawczych. Nie wykluczone, że będziemy uzupełniać się także w prowadzeniu zajęć dla studentów – wyjaśnił rektor.

Wiesław Trąmpczyński zapowiada również decentralizację władzy. – Realizację wszystkich naszych planów będziemy opierać na ścisłej współpracy. Nie będę sam podejmował wszystkich decyzji. Wpływ na rozwój uczelni będą mieli także prorektorzy i dziekani. Uważam, że powinni  uzyskać większą autonomię w realizacji działań dotyczących kształcenia – podsumował.

Od tego roku akademickiego we władzach uczelni zasiedli również  nowi prorektorzy. Prorektorem do spraw ogólnych została dr hab. Barbara Goszczyńska. Za sprawy studenckie i dydaktyczne odpowiedzialny będzie dr hab. Artur Maciąg. Rozwojem kadry i kontaktami zagranicznymi zajmie się  dr hab. Tomasz Kozłowski natomiast badaniami naukowymi i kontaktami z przemysłem prof. Zbigniew Koruba.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO