Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Politechnika pomaga chronić świętokrzyskie dobra kultury

wtorek, 15 maja 2018 05:49 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

Studenci z Politechniki pomogą chronić walory świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych. Ich wiedza będzie wykorzystywana m.in. do inwentaryzacji obiektów budowlanych znajdujących się na terenach chronionych i nie tylko. Porozumienie w tej sprawie podpisali: prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej i Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Zarówno marszałek, jak i  rektor Politechniki podkreślają, że podpisane porozumienie przyniesie obopólne korzyści. - Politechnika jest zainteresowana, żeby tworzyć przestrzeń dla młodych naukowców,  którzy będą  mogli wyjechać w teren, robić analizy i ekspertyzy na miejscu, a tym samym doskonalić swój warsztat inżynierski. Nam zależy, żeby wykorzystać potencjał uczelni w opracowaniu  niezbędnych ekspertyz, które posłużą jako punkt wyjściowy do planowania potrzebnych  inwestycji - powiedział  marszałek Adam Jarubas.

Prof. Wiesław Trąmpczyński podkreśla, że Politechnika chętnie współpracuje z władzami regionalnymi przy różnych projektach, ostatnie porozumienie jest jednak szczególnie ważne.  - Dotyczy ono dóbr kulturowych. Dla mnie to piękna rzecz, że możemy pomóc, a  przy okazji organizować i uczestniczyć w ciekawych praktykach, robić interesujące ekspertyzy wyjątkowych budynków, bo tych drewnianych, czy starych stacji. To z pewnością będzie ciekawa przygoda - powiedział rektor.

Jak informuje prof. Grzegorz Świt, kierujący Zakładem Diagnostyki i Konstrukcji Mostowych na uczelni, naukowcy i studenci z Politechniki Świętokrzyskiej pierwsze kroki we współpracy z władzami województwa mają już za sobą. Pomagają przywrócić dawną świetność Ciuchci Expres Ponidzie. - Dzięki porozumieniu między Politechniką i Urzędem Marszałkowskim oraz współpracy między naszymi poszczególnymi katedrami na Wydziale Budownictwa i Architektury od dwóch miesięcy wykonywaliśmy inwentaryzację ośmiu obiektów, które znajdują się na trasie ciuchci Ponidzie. Nasz zespół  opracował też dwa projekty, które pomagają w rewitalizacji, czyli zastąpią stare podpory. Są  też opracowywane projekty nowych rozwiązań, które mają za zadanie obniżyć koszty użytkowania, zwiększyć trwałość i bezpieczeństwo, ale co najważniejsze zachować jak najbardziej oryginalny charakter tej kolejki, która jest jednym z najciekawszych żywych rozwiązań przemysłowych na naszym terenie - powiedział prof. Świt.

Porozumienie umożliwi naukowcom z Politechniki sprawować także nadzór naukowy nad inwestycją.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO