Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Od połowy czerwca można składać wnioski w pilotażowym programie "małej retencji"

czwartek, 04 czerwca 2020 12:21 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Od 15 czerwca mieszkańcy Kielc będą mogli składać wnioski w pilotażowym projekcie dotyczącym ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie miasta. Władze miasta zarezerwowały na ten cel 80 tysięcy złotych.

Projekt jest skierowany do właścicieli nieruchomości, którzy zechcą wybudować na swoich posesjach zbiorniki lub inne systemy do zbierania wody opadowej. Dzięki temu deszczówka lub woda ze stopionego śniegu, zamiast spływać do rzek, może być magazynowana i wykorzystywana np. do podlewania ogródków przydomowych. 

- W ramach systemu dotacyjnego, mieszkańcy Kielc mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na: zakup i montaż zbiorników naziemnych i podziemnych do zbierania wód opadowych, wykonanie ogrodów deszczowych, budowę oczek wodnych wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową czy też zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika - informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Władze miasta zarezerwowały na ten cel w budżecie 80 tysięcy złotych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 procent wartości inwestycji, jednak nie może być wyższa niż cztery tysiące złotych. Zainteresowani mogą złożyć tylko jeden wniosek.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska przy ulicy Strycharskiej 6 do momentu wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 lipca. Liczy się kolejność zgłoszeń.

- Będę przekonywać wszystkich do tego rodzaju przedsięwzięć, tym bardziej, że jako jedno z dziesięciu miast polskich posiadamy "Plan adaptacji do zmian klimatu do roku 2030". Dzięki temu możemy się starać o środki finansowe z programu Life+ i tam też możemy szukać wsparcia na działania w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, jak również retencjonowanie wody - mówi Agata Binkowska, dyrektor wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

W "Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030" określone zostały działania, których realizacja przyczyni się m.in. do ochrony zasobów wodnych na terenie miasta, zatrzymania wód opadowych w miejscu ich powstawania, a co za tym idzie, do obniżenia wrażliwości miasta na powodzie i susze. Jednym z takich działań jest np. budowa błękitno-zielonej infrastruktury na terenie zieleni miejskiej w przestrzeniach publicznych.

- Błękitno-zielona infrastruktura to narzędzie wykorzystujące wodę i zieleń w celu uzyskania jak najlepszych korzyści środowiskowych. W jej skład wchodzą naturalne i sztuczne zbiorniki retencyjne, oczka wodne, sadzawki, ogrody deszczowe i odpowiednio dobrana roślinność - informuje Monika Merkun, kierownik referatu ochrony środowiska w Urzędzie Miasta.

Drugim zadaniem, którego realizacja wpisuje się w plan adaptacji do zmian klimatu jest projekt realizowany przez wydział gospodarki komunalnej i środowiska w ramach budżetu obywatelskiego "Złap deszcz". - W ramach tego przedsięwzięcia żłobki, przedszkola, szkoły i domy opieki społecznej podlegające prezydentowi miasta zostaną wyposażone w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej, co umożliwi przeprowadzenie działań edukacyjnych. Celem tego projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży, jakie są korzyści z retencjonowania wody - mówi Monika Merkun.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO