Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej będą mogli starać się o stypendia. Już można składać wnioski

poniedziałek, 19 sierpnia 2019 14:14 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Już za dwa tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny 2019/2020, a wraz z nim możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów kieleckich szkół. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium może otrzymać uczeń lub słuchacz,  w rodzinie którego występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Na wsparcie mogą liczyć również uczniowie z rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz tych, które dotknęło jakieś zdarzenie losowe.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24. roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia nauki. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 528 złotych netto.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać rodzice i prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie oraz dyrektorzy szkół lub kolegiów. Dokumenty wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia należy składać od 2 do 16 września w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej 6, w pokoju 12. Słuchacze kolegiów mogą składać wnioski do 15 października.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Pomocy Stypendialnej i Kontroli Dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej 6, w pokoju 511. Informacje są również udzielane również telefonicznie pod numerem 41-36-76-635 oraz na stronie Urzędu Miasta.

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO