Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Konferencja dla nauczycieli

piątek, 08 lipca 2016 13:10 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej oraz Instytutem Studiów Podyplomowych„ANDRAGO CENTRUM” w Kielcach organizuje bezpłatną konferencję pod nazwą „Procesy przetwarzania sensorycznego”. Wydarzenie skierowane jest zarówno do nauczycieli, pedagogów, jak i terapeutów czy lekarzy.

Konferencja odbędzie się 12 lipca 2016 r. o godzinie 16:30 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 21A. Podczas spotkania będą omawiane tematy dotyczące diagnozy i postępowania w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego. – Wydarzenie skierowane jest nie tylko do dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół specjalnych, ale także  przedszkoli, placówek integracyjnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zapraszamy również terapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, lekarzy oraz  fizjoterapeutów, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Metody Integracji Sensorycznej - zaznacza Adrian Lipa, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny. Spotkanie poprowadzi dr Edyta Kosior – certyfikowana terapeutka. – Jest to wybitna specjalistka z dziedziny integracji sensorycznej. Przeprowadziła wiele badań na ten temat, jest autorką licznych publikacji – dopowiada Adrian Lipa.

 Metoda Integracji Sensorycznej bazuje na terapii charakteryzującej się holistycznym podejściem do organizmu. Proces integracji sensorycznej prowadzi do właściwego rozwoju poprawnego funkcjonowania człowieka. Dzięki tej metodzie w mózgu następuje właściwe rozpoznanie, uporządkowanie i interpretacja dostarczanych bodźców sensorycznych tak, aby były celowo ukierunkowane na działania w postaci reakcjach adaptacyjnych. Terapia ta wzmaga właściwe reagowanie na wymogi otoczenia. Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza.

Współorganizator konferencji, Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej podnosi kwalifikacje oraz przeprowadza egzaminy certyfikujące dla nowych terapeutów. Uzyskanie certyfikatu jest równoznaczne z nabyciem uprawnień terapeuty integracji sensorycznej oraz potwierdzeniem kwalifikacji do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii. Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna”, którzy zaliczyli praktyki i wykazali się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu integracji sensorycznej uzyskującpozytywny wynik egzaminu.

Uczestnicy konferencji otrzymają broszury, ulotki informacyjne oraz zaproszenie na kolejne bezpłatne spotkania.  Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.college-med.pl.

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO