Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»Weź do ręki różaniec

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

Weź do ręki różaniec

diecezja kielecka / 07 października 2018 / Tekst

 „Podajcie mi moją broń” – mówił święty ojciec Pio, wskazując na różaniec. Przez tę prostą, kontemplacyjną modlitwę człowiek może doświadczyć wielu łask i cudów. W październiku Kościół katolicki szczególnie zachęca do jej odmawiania.

Istotą modlitwy różańcowej jest kontemplacja, to znaczy wpatrywanie się w Jezusa. - Dzięki temu może dokonywać się przemiana naszego życia – mówi ksiądz dr Adam Wilczyński, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Kontemplacja Boga

- Przez wpatrywanie się w Oblicze Jezusa uczymy się naśladowania Go, pogłębiamy z Nim więź i upodabniamy się do Niego samego. To właśnie przynależy do istoty chrześcijanina. Tego w najdoskonalszy sposób dokonała Najświętsza Maryja Panna. Rozważanie Jej życia także może nam pomóc upodobnić się do naszego Zbawiciela. Jeśli odmawia się różaniec nie w sposób mechaniczny, ale medytując nad nim, rozważając go, może on wpływać na duchowość i przemianę człowieka – dodaje ksiądz Wilczyński.

Różaniec jest wzorowany na modlitwie brewiarzowej. – W zakonach odmawiano 150 psalmów. Zakonnicy musieli nauczyć się ich na pamięć, aby móc je odmawiać podczas służby liturgicznej w chórze zakonnym. Był to ważny element w duchowości chrześcijańskiej. Jednak nie każdego było stać, aby nauczyć się tych 150 psalmów. Starano się więc odwzorować tę formę modlitwy układając krótszą, która byłaby możliwa do odmawiania przez każdego chrześcijanina. Tak narodził się różaniec – opowiada ksiądz Wilczyński.

Papież święty Jan Paweł II rozszerzył różaniec, dodając Tajemnicę Światła. – W liście apostolskim „Rosarium virginis Mariae” wyjaśnia, że zależało mu na pogłębieniu i rozważaniu tego, co dokonało się podczas ziemskiej działalności Zbawiciela. Pomiędzy tajemnicami radosnymi, a bolesnymi jest jeszcze wiele wydarzeń, które chrześcijanin może kontemplować, wpatrywać się w nie i dzięki temu budować swoją duchowość. Są to sceny z życia Jezusa, które miały kluczowe znaczenie dla Jego ziemskiej działalności. Chrzest w Jordanie, objawienie na weselu w Kanie, głoszenie Królestwa Niebieskiego i wzywanie do nawrócenia, przemienienie na Górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii – przypomina ksiądz Adam.

- Kontemplacja to nie tylko intelektualne rozważanie, ale coś, co uczy patrzenia na pewne rzeczy i dokonuje przemiany naszego życia. To jak myślimy i rozumujemy ma wpływ na nasze działanie. Czyny będą poprzedzone przez naszą konstrukcję myślową. Koncentrowanie myśli na wydarzeniach z życia Jezusa i Maryi oraz rozważanie tajemnic różańcowych, będzie wpływało na nasze życie – podkreśla duchowny.

Szkoła Maryi

Do odmawiania różańca wyzwała Matka Boża podczas wszystkich swoich objawień. - Jest to prosta modlitwa, i ta prostota powoduje, że może ją odmawiać każdy człowiek bez względu na wiek, wykształcenie, a nawet wykonywaną pracę, ponieważ na różańcu można się modlić podczas wielu czynności. Różaniec jest dla każdego. Wielką wartość ma dla Boga modlitwa człowieka, który pragnie z całego serca zbliżyć się do Jezusa. Ona zawsze otwiera łaski, które Bóg ma dla nas – zaznacza duchowny.

Ksiądz Wilczyński podkreśla także, że kult Matki Bożej jest wpisany w istotę Kościoła katolickiego. - To nie jest jedna z form pobożności. Cześć oddawana Najświętszej Maryi Pannie należy do istoty bycia katolikiem. Maryja jest Bożą Rodzicielką, która w sposób najpełniejszy odpowiedziała na wezwanie Pana Boga na wypełnienie Jego woli. Stwórca to przewidział i dał wyraz przez słowa Maryi wyrażone w Magnificat: „Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 2, 48). Maryja podczas wesela w Kanie Galilejskiej wskazuje na Jezusa, mówiąc: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Maryja zawsze będzie wskazywała na swego Syna. Na ikonach Matka Boża zawsze pokazuje dłonią na Jezusa. On jest najważniejszy, a Ona jest Jego najwierniejszą słuchaczką. Jest wzorem w wypełnianiu Jego woli – wyjaśnia duchowny.

Modlitwa świętych

Święty ojciec Pio wspomniał, że modlitwa różańcowa to broń przede wszystkim przed grzechem. - Tylko grzech jest tym nieszczęściem człowieka, który sprawia, że człowiek oddala się od Boga i Jego łaski. Modlitwa różańcowa stanowi także ochronę przez Złym. Wyraża się w niej przekonanie Kościoła, że Najświętsza Maryja Panna jest szczególną pogromczynią szatana. Wezwanie Jej imienia, Jej orędownictwa i pomocy daje człowiekowi szczególną moc w chwilach pokus i niebezpieczeństw. Wielu ludzi, których życie było zagrożone, wzywali imienia Jezusa i Maryi. Świadectwa wskazują, że na imię Maryi, na Jej wstawiennictwo złe duchy ustępują. Modlitwa do Bożej Rodzicielki ma potężną moc – mówi ksiądz Adam.

Różaniec jest też ulubioną modlitwą świętych. Wśród nich byli między innymi Jan Paweł II, ojciec Pio, Maksymilian Kolbe, Jan Maria Vianney. - To wskazówka dla nas. Jeśli chcemy iść do świętości prostą drogą, odmawiajmy różaniec. Nie należy rezygnować nawet wtedy, kiedy napotykamy trudności, bo warto je pokonywać. Jeśli borykamy się z brakiem czasu, nie trzeba się zrażać. Każdy powinien szukać sposobu, aby tę modlitwę odmawiać. W październiku odbywają się nabożeństwa różańcowe w kościołach. Warto skorzystać z tej formy modlitwy wspólnotowej. Różaniec odmawiany jest wówczas przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. I pamiętajmy: przez Jezusa do Maryi, przez Maryję do Jezusa – podkreśla ksiądz dr Adam Wilczyński.

Katarzyna Bernat

Więcej w audycji „Tak Wierzę” wtorek godz. 20 Radio eM Kielce.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

Na żywo

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

Oglądaj nas na żywo!

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna