Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

[VIDEO+FOTO] Diecezja kielecka ma nowych diakonów

sobota, 16 maja 2020 12:23 / Autor: Michał Łosiak

– Wasze powołanie ma się wyrazić w służbie Bogu i ludziom – mówił do nowo wyświęconych diakonów biskup kielecki Jan Piotrowski podczas uroczystości w bazylice katedralnej. Święcenia diakonatu odbyły się dziś w trzech kościołach naszej diecezji.

Jedenastu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przyjęło dziś święcenia diakonatu w trzech różnych kościołach diecezji kieleckiej. Uroczystościom w Tczycy i Jędrzejowie przewodniczyli biskupi pomocniczy naszej diecezji, zaś w bazylice katedralnej Mszę Świętą odprawił biskup kielecki Jan Piotrowski.

W głównej świątyni Kościoła kieleckiego diakonami zostało pięciu kleryków. – Na zaproszeniu, jakie nasi kandydaci do diakonatu skierowali do swoich gości możemy przeczytać piękne i wymagające słowa, które Pan Jezus skierował do apostołów: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Rozważmy je w kontekście dzisiejszej Liturgii Słowa i obrzędu święceń diakonatu - mówił biskup kielecki Jan Piotrowski.

- Bez wątpienia mamy tę świadomość, że czas paschalny jaki przeżywamy w Kościele, od zawsze był czasem świadectwa wiary tych, którzy przyjęli Chrzest Święty. Świadczą o tym Dzieje Apostolskie, gdzie ochrzczeni wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa, dawali dobre świadectwo, a wspólnoty kościelne utwierdzały się w wierze i z dnia na dzień rosły w siłę. Dojrzałość w wierze, zarówno w dawnych, jak i w naszych czasach wyrasta ze źródła wierności i zaufania Bogu. Te oraz inne przedmioty wiary zostają poddane codziennej próbie pochodzącej nie tylko ze świata zewnętrznego, ale przede wszystkim od naszego własnego sposobu przeżywania wiary – zauważył biskup kielecki.

Pasterz naszej diecezji zwrócił się także do nowo wyświęconych diakonów. – Wasza posługa podczas Mszy Świętej będzie czymś więcej, niż tylko przewracaniem kart w Mszale, ale przede wszystkim osobistą bliskością z Jezusem Eucharystycznym, który nakarmi Was i tych, którym zaniesiecie Komunię Świętą. Bądźcie utwierdzeni w wierze i nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii – dodał biskup Jan Piotrowski.

Posłuchaj całej homilii:

Po homilii odbył się obrzęd święceń diakonatu, po którym nowo wyświęceni alumni założyli liturgiczne szaty właściwe diakonom: stułę i dalmatykę.

Dzisiejsza uroczystość to jeden z najważniejszych dni w życiu nowych diakonów i ich rodzin. Jak mówi diakon Przemysław Majewski z parafii w Pierzchnicy, nadchodzący okres będzie także czasem przygotowania do święceń kapłańskich. – Jesteśmy dobrej myśli, że Matka Boża Łaskawa Kielecka nam w tym pomoże. Podczas diakonatu będziemy służyć biskupowi, prezbiterom i całej naszej diecezji. Można więc powiedzieć, że to czas uczenia się służby – wyjaśnia.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO