Dąbrowa 750x200

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»"Przygotujmy serca na przyjście Pana". Słowo Biskupa Kieleckiego na Adwent

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

"Przygotujmy serca na przyjście Pana". Słowo Biskupa Kieleckiego na Adwent

Diecezja Kielecka / 01 grudnia 2017 / Tekst

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Adwent jest czasem oczekiwania, a oczekiwanie jest drugą naturą człowieka. Czekamy na przyjaciół, mama czeka na powrót dziecka ze szkoły, żona na męża powracającego z pracy. Oczekiwanie ma różnych charakter, na przykład przygodny, kiedy czekamy na autobus lub inne środki lokomocji. W perspektywie wiary, oczekiwanie wprowadza nas w tajemnicę Boga, który jest Miłością oraz w tę prawdę, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).

         Podczas adwentowej liturgii czytamy Księgę Izajasza. Słowa tego proroka uświadamiają nam, że przychodzi Książę Pokoju. Boża obecność zmienia świat, sposób wartościowania, planowania ludzkiego życia. Adwent jest okresem wychowawczym, abyśmy popatrzyli na nasze życie nie tylko w kontekście umartwień, ale subtelności ducha, myślenia, patrzenia. To, co wyraża greckie słowo metanoia, czyli przemiana serca.

            Jezus Chrystus Syn Boży przynosi to, co człowiekowi było nieznane lub tylko w części odczytane, że „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Ewangelia jest słowem nadziei, bo mówi o Bogu – Emmanuelu, który jest z nami. On przyszedł, aby odkupić i przemienić świat. Adwent to czekanie na Jezusa przychodzącego do ludzkich serc, wspólnoty, naszej codzienności. Podczas Adwentu sięgnijmy do Pisma Świętego, abyśmy odkryli to, co czasem umyka w dynamice codziennego życia, czyli obecność Jezusa, który wchodzi w świat zwyczajnie i prosto. Ludzie cieszący się łaską wiary znajdują odpowiedź, że „Słowo stało się Ciałem” (J 1,14). Ci, którzy tej łaski nie mają stawiają pytania natury filozoficznej i zastanawiają się, czy to możliwe? Dla Boga wszystko jest możliwe, tylko nasze możliwości poznawcze są ograniczone. Dlatego warto, rozważać i przyswoić sobie słowa Jana Chrzciciela, który wołał za prorokiem Izajaszem: „Przygotujecie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki” (Łk 3, 4), bo na horyzoncie jest „Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).

            Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest on kontynuacją tego, do czego wezwał nas Pan: „Idźcie i głoście” (Mt 28,19). Jezus dał apostołom nakaz, aby szli i głosili Ewangelię, „wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Głoszenie Słowa Bożego nie jest możliwe bez pomocy Ducha Świętego. Sam Jezus mówi: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Obecność Ducha Świętego, na którego otwieramy się podczas bierzmowania, jest potrzebna, aby mieć światłe oczy serca, zrozumienia, odwagi wiary.

             Życzę wszystkim diecezjanom i ludziom dobrej woli, aby pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu w myśl słów świętego Pawła: „czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Otwórzmy więc serca, umysły i pozwólmy się prowadzić dobrym natchnieniom Ducha Świętego. Tego życzę wszystkim, którzy na adwentowej drodze pragną przemiany, odnowy i umocnienia wiary.

Szczęść Boże   

Posłuchaj rozmowy radiowej z ks. biskupem Janem Piotrowskim:

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna