Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas

wtorek, 03 września 2019 08:07 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

770 dzieci skorzystało z tegorocznych kolonii i półkolonii w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas Diecezji Kieleckiej. Zorganizowano dla nich sześć dwunastodniowych turnusów.

Cztery turnusy odbyły się w Chłapowie nad Morzem Bałtyckim, a dwa w Zakopanem, Wypoczywało na nich 564 dzieci. Z kolei w Kaczynie koło Kielc zorganizowany został obóz dla 86 dzieci polonijnych z Białorusi. Wakacyjną Akcją Caritas objęte zostały głównie dzieci z rodzin doświadczających trudności materialnych, z rodzin dysfunkcyjnych i dzieci z terenów wiejskich. Kadrę turnusów stanowili kierownicy, wychowawcy, duszpasterze, animatorzy muzyczni i pielęgniarki (w sumie 65 osób). Na koloniach realizowany był autorski program wychowawczy i profilaktyczny „Żyj z zasadami", mający na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych. 

Ofertę kolonijną Caritas uzupełniał wypoczynek w miejscu zamieszkania. W Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie przeprowadzone zostały dwa turnusy dwutygodniowych półkolonii dla 120 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, rekreacyjnych, a także wycieczkach krajoznawczych. Również świetlice środowiskowe Caritas przeprowadziły w wakacje ciekawe zajęcia dla swoich podopiecznych.

Kolonie Caritas są jedną z największych akcji wakacyjnych dla dzieci w regionie świętokrzyskim, prawie w całości dostępną nieodpłatnie. Jest to możliwe dzięki środkom pochodzącym z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz wsparciu Kuratorium Oświaty w Kielcach i Krakowie, Senatu RP oraz samorządów gmin Jędrzejów, Słomniki, Miechów i Kielce.

Oprac. na podst.: diecezja.kielce.pl

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO