Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Msza św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego

wtorek, 24 października 2017 21:50 / Autor: Dariusz Skrzyniarz
Dariusz Skrzyniarz

Przedstawiciele uczelni wyższych działających w stolicy regionu świętokrzyskiego zebrali się w Kościele Akademickim pw. św. Jana Pawła II na Mszy świętej z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Liturgii przewodniczył biskup kielecki ksiądz Jan Piotrowski.

Ksiądz biskup Jan Piotrowski w homilii mówił o zasadach etyki, sprawiedliwości, prawdomówności. Powoływał się na filozofię antyczną, naukę Pisma Świętego oraz słowa św. Jana Pawła II. - Święty patron tej świątyni, filozof i etyk, Jan Paweł II, a przede wszystkim duchowy uczestnik i opiekun naszej celebracji zachęca nas do zdobywania moralnych sprawności, gdzie cnota sprawiedliwości jest niejako perłą w koronie. Cnota sprawiedliwości wyraża całą prawdę o człowieku. To właśnie takim mianem został przedstawiony Józef, oblubieniec Maryi, którego ewangelista nazywa człowiekiem sprawiedliwym. Niech zatem niezwykle bogaty skarbiec tej cnoty rozumianej ewangelicznie inspiruje środowiska akademickie do duchowego wzrostu naukowej uczciwości i życia w prawdzie: profesorów i studentów, badaczy i pracowników administracji oraz obsługi technicznej – zwracał się do zebranych ksiądz biskup Jan Piotrowski.

Wysłuchaj całości:

Pod koniec Mszy świętej głos zabrał rektor Politechniki Świętokrzyskiej profesor Wiesław Trąmpczyński. Mówił, że ta coroczna modlitwa dedykowana przede wszystkim tutejszym uczelniom jest tak naprawdę jedyną okazją kiedy środowisko akademickie Kielc może spotkać się w jednym miejscu. Podkreślał, że szkoły wyższe odgrywają w regionie szczególną rolę, ponieważ są odpowiedzialne za wychowywanie młodzieży poprzez pielęgnowanie i wskazywanie wartości, którymi od wieków kieruje się nauka. Uczony przypominał najważniejsze filary akademickiego kodeksu wartości Uniwersytetu Jagiellońskiego: wolność, prawda, odpowiedzialność, godność, prawość, sprawiedliwość, tolerancja i solidarność. - Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie tych wartości nie tylko w życiu akademickim, ale i codziennym, co wynika z samego faktu bycia pracownikiem naukowym, dydaktycznym. Te wartości, tak zbieżne z nauką Kościoła mogą stanowić fundamenty rozwoju społeczeństwa, które powierzyło nam tak szczególną rolę wychowawców przyszłych pokoleń – mówił prof. Wiesław Trąmpczyński.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO