Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

[VIDEO] Ks. Tomasz Rusiecki: Osoby konsekrowane służą Bogu i ludziom

piątek, 31 stycznia 2020 09:54 / Autor: Radio eM

Rozmowa z ks. Tomaszem Rusieckim, wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego w diecezji kieleckiej

W Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Przypomnijmy, jakie znaczenie dla Kościoła ma ta forma życia?

W adhortacji poświęconej życiu konsekrowanemu święty Jan Paweł II napisał, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła. Jest więc darem Ducha Świętego dla Kościoła. Ubogaca jego misję i posłannictwo w świecie oraz stanowi jego integralną część, ponieważ obejmuje wszystkie jego dziedziny działalności. Dzięki tym osobom Kościół obecny jest w różnych zakątkach świata. Życie radykalnie ewangeliczne trzema radami: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, stanowi inspirację, z której Kościół czerpie siłę i moc. Życie konsekrowane stanowi potężny Boży nurt w Kościele i świecie. W tym nurcie wyrastały wielkie dzieła służące człowiekowi, bo jeśli życie jest zakorzenione w Bogu to jest piękne i przynosi owoce.

Jakie formy życia konsekrowanego są obecne w Diecezji Kieleckiej?

W naszej diecezji obecne są wszystkie formy życia konsekrowanego: apostolskie, kontemplacyjne i świeckie, wspólnotowe i indywidualne. Są zgromadzenia habitowe i bezhabitowe. Są dziewice i wdowy konsekrowane, jest także jeden wdowiec konsekrowany oraz pustelnica.

Święto Ofiarowania Pańskiego, to także Święto Matki Bożej Gromnicznej. Wyjaśnijmy istotę i znaczenie tego święta.

Maryja, która zrodziła Odkupiciela - Światłość Świata, zrodziła Kogoś kto nas odnowił, uchronił od ciemności grzechu. Przez swą Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie przyniósł nam zbawienie. W Polsce obchodzimy święto Matki Bożej Gromnicznej. Na obrazie Stachiewicza widzimy Maryję, która z gromnicą w ręku odpędza wilki. Gromnica symbolizuje światło Chrystusa, który chroni nas od wszelkiego zła. Maryja z gromnicą w ręku broni od ataków zła, drapieżników, którzy mogą nas wciągnąć w różnego rodzaju zniewolenia, czyli w słabości, uzależnienia, pokusy i grzechy. Zauważmy, że od czasów cesarstwa rzymskiego ludzie tak się nie chlubili popełnianym grzechem, jak dziś. Na przykład filmy pokazują zło, jako jedyną prawdę o człowieku. Tymczasem człowiek, nawet jeśli popełnia złe czyny, to ma obronę w Matce Bożej, która dała nam Jezusa Chrystusa, Odkupiciela.

W jakich sytuacjach zapalamy gromnicę i co ona symbolizuje?

Święto Ofiarowania Pańskiego ma wymiar Maryjny. Świecę zapalano w czasie różnego rodzaju burz, gromów, które mogły niszczyć domostwa. Była w tym wiara ludzi, którzy wierzyli, że może ich przed nimi obronić Matka Boża. Maryja, która wniosła do świątyni jerozolimskiej Jezusa, przynosi nam światło, które pokazuje, że choćbyśmy doświadczyli największych ciemności to, kiedy otworzy się swe serce dla Chrystusa, wówczas różne gromy słabną. Gromnicę dajemy do rąk ludziom umierającym po to, aby ze światłem Chrystusa przeszli próg śmierci.

Jaki jest związek święta Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej i Dnia Życia Konsekrowanego? Skoro obchodzone są w jednym dniu.

Święty Jan Paweł II ustanawiając Dzień Życia Konsekrowanego powiedział, że Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje istotę konsekracji. W tej ewangelicznej scenie objawia się tajemnica Jezusa, konsekrowanego przez Ojca, przychodzącego na świat, aby wiernie spełnić Jego wolę. Konsekracja w Kościele zmierza ku temu, aby wypełnić wolę Boga. "Ofiarowanie Jezusa w świątyni staje się wymowną ikoną oddania życia dla tych, którzy powołani są by odtworzyć w Kościele i świecie poprzez rady ewangeliczne charakterystyczne przymioty Jezusa: dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo" - napisał we wspomnianej adhortacji święty Jan Paweł II. Ich życie, może nawet sobie nie uświadamiamy, jest ogromnym bogactwem dla Kościoła i świata nie tylko przez to, co czynią, ale także przez to, kim są. Przez ich konsekrację Bóg dokonuje przemiany świata. Wzorem dla nich jest Matka Najświętsza, która pełna łaski, wiernie szła za Jezusem Chrystusem. Maryja doskonale żyła radami ewangelicznymi. Dlatego Jej imię często wpisane jest w imiona zakonne. Święto Ofiarowania Pańskiego kieruje naszą uwagę na Jezusa Chrystusa i Matkę Najświętszą, przez których dokonało się największe dobro, jakim jest odkupienie człowieka i szansa na nasze zbawienie.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Więcej w audycji: "Tak Wierzę" we wtorek 4 lutego, godz. 20 w Radiu eM Kielce.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO