Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Bp Jan Piotrowski w rocznicę śmierci bp Kazimierza Ryczana: Trafnie oceniał rzeczywistość

sobota, 12 września 2020 08:40 / Autor: Michał Łosiak
Michał Łosiak

Dziś mijają trzy lata od śmierci biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana. – Bez wątpienia miał bardzo trafną ocenę rzeczywistości. W swoim przepowiadaniu pasterskim korzystał z natchnionego Słowa Bożego – mówił biskup Jan Piotrowski podczas Mszy Świętej w intencji swojego poprzednika.

Eucharystia została odprawiona w kaplicy Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w bazylice katedralnej. Biskup kielecki zauważył, jak trafne było nauczanie biskupa Kazimierza Ryczana.

– Był pasterzem w czasach przemian społeczno-politycznych i gospodarczych. Dostrzegał też z właściwą sobie wrażliwością wszystkie przemiany obyczajowe. Bez wątpienia miał bardzo trafną ocenę rzeczywistości. W swoim przepowiadaniu pasterskim korzystał z natchnionego Słowa Bożego. Usłyszeliśmy pawłowe ostrzeżenie: „najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa”. Wybrzmiewało ono jego zdecydowanym głosem – głosem pasterza dosięgającego zawsze istoty problemów i wyzwań różnej natury. Niejednokrotnie w sytuacjach niesłusznych ocen swojego nauczania stawiał sobie pytanie, jak kiedyś święty Paweł w Liście do Galatów: „nadziwić się nie mogę, że od tego, który Was łaską powołał, chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii jednak nie ma”, tłumaczył.

Zwrócił uwagę również, że słowa biskupa Kazimierza Ryczana były prorocze. – Niestety, nasz zmarły pasterz miał rację. Ofensywa bałwochwalczego zła obyczajowego i kulturowego zatacza coraz szersze kręgi, a głos ludzi rozsądnych, nie tylko wierzących, uważa się za agresję. Przecież rozum ludzki wie, a dziś jeszcze Ewangelia słowami Jezusa uczy nas, że tylko dobre drzewo wydaje dobre owoce. A nikt nie zna złego drzewa, które wydałoby dobry owoc. O tej prawdzie jeszcze bardziej przekonuje symbol szlachetnego, ludzkiego serca, które jest skarbcem dobrych rzeczy – podkreślił.

Na koniec pasterz naszej diecezji zwrócił się do wiernych. – Niech zatem każdy z nas popatrzy na siebie i zapyta: na jakim fundamencie buduje dom swojego życia? Czy jest nim Jezus Chrystus? Jeśli tak, to nie obawiajmy się żądnego kataklizmu, a jeśli nie, to czas zacząć pracę nad sobą. Bóg, który jest odwieczną miłością nigdy nie poskąpi swojej łaski i wskaże najlepszą z możliwych dróg, a jest nią Jezus Chrystus.

Posłuchaj całej homilii:

Biskup Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 roku w Żurawicy koło Przemyśla. W 1956 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 roku. Święty Jan Paweł II mianował go biskupem kieleckim w 1993 roku. Ingres miał miejsce 11 września tego roku. Za dewizę biskupią obrał słowa: In vinculo communionis (W więzach wspólnoty).  Zmarł 13 września 2017 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został 19 września 2017 roku w Krypcie Biskupów Kieleckich w bazylice katedralnej.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO