Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Bp J. Piotrowski: nabierzcie odwagi!

sobota, 11 maja 2019 12:05 / Autor: Michał Łosiak
Michał Łosiak

Biskup Jan Piotrowski, biskup kielecki, udzielił święceń diakonatu 16 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. To bardzo ważne wydarzenie dla naszej diecezji miało miejsce podczas uroczystej Mszy Świętej w bazylice katedralnej.

Najświętszej Ofierze przewodniczył biskup kielecki, a koncelebrowało ją kilkunastu kapłanów. W swojej homilii biskup Jan Piotrowski zwrócił się do nowych diakonów. – Pamiętajcie, że dla tych, którzy zostawiają sieci i łódź swoich ludzkich przywiązań, aby podążać za Chrystusem, Pan Jezus nie tylko obiecuje, ale daje radość nowego życia, która napełnia serce i ożywia pielgrzymowanie. Nigdy nie ulegajcie obojętności łasce miłosierdzia i zawsze tęsknijcie za tym, co czyste, dobre i szlachetne. Mimo grzechu, który gdzieś pełza w Kościele i wśród ludzi Kościoła, nie brakuje świętości, bo przecież błogosławionym jest proboszcz tej katedry, męczennik z Dachau, ks. Józef Pawłowski. To pełne świętości oddane życie tych kapłanów, którzy zostali zesłani na Sybir, cierpieli w stalinowskich obozach i tych, którzy dziś cierpią z różnych powodów. Dlatego pełni wiary nabierzcie odwagi do powierzonej wam misji. Jest z wami modlący się Kościół kielecki, wasi bliscy, rodzice, rodzeństwo, przyjaciele i seminaryjna wspólnota. W głębi serca, za świetym Piotrem, jako własne zawierzenie się Chrystusowi powtórzcie w pełnym zaufaniu: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym” – mówił pasterz diecezji kieleckiej.

Posłuchaj całej homilii:

Po homilii odbył się obrzęd święceń diakonatu. Kandydaci zobowiązali się „pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu, przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła, zachowywać celibat ze względu na królestwo niebieskie, służąc Bogu i ludziom, zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy i w tym duchu wiernie sprawować Liturgię Godzin w intencji Kościoła i całego świata oraz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa”. Następnie wszyscy obecni w Katedrze wzywali wstawiennictwa świętych poprzez śpiew litanii, a biskup kielecki udzielił święceń przez gest nałożenia rąk i uroczystą modlitwę, po czym nowi diakoni założyli odpowiednie szaty liturgiczne: skrzyżowaną stułę i dalmatykę. – To potwierdzenie naszego powołania, które przez pięć lat rozeznawaliśmy i uczyliśmy się, jak przygotować się do służby w Kościele. Jestem pełen nadziei, ponieważ ta chwila, na którą bardzo czekaliśmy, zmienia bardzo dużo  w naszym życiu – tłumaczył Nikodem Wawrzyniak, nowy diakon diecezji kieleckiej.

Przed nowymi diakonami ostatni rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym. W tym czasie odbędą praktyki w poszczególnych parafiach i staną przed obroną pracy magisterskiej, a za rok przyjmą święcenia kapłańskie.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO