Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

[DEBATA] Karol Wojtyła: Papież - Pielgrzym – Człowiek

poniedziałek, 18 maja 2020 17:27 / Autor: Michał Łosiak
Michał Łosiak

Życie, nauczanie, pontyfikat  i duchowość św. Jana Pawła II – to tematy jakie poruszyli uczestnicy debaty  „Karol Wojtyła: Papież - Pielgrzym – Człowiek” zorganizowanej przed Radio eM Kielce oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach w setną rocznicę urodzin Ojca Świętego.

W dyskusji wzięli udział: ks. prof. Rafał Dudała, rektor kościoła akademickiego św. Jana Pawła II w Kielcach, prof. Jerzy Gapys, historyk z Uniwersytetu Jana Pawła II oraz dr Artur Sobolewski z Politechniki Świętokrzyskiej.

Ks. prof. Rafał Dudała

DebataJPDudala

Nie da się mówić rzeczowo o współczesnej historii Kościoła bez odniesienia do myśli Jana Pawła II. Mówiąc „myśl”, chciałbym zawrzeć zarówno jego spuściznę dotyczącą czternastu encyklik, adhortacji i innych dokumentów, ale również styl prezentacji tych treści, czyli 104 pielgrzymki - styl, który pozostaje ciągle dla duszpasterzy Kościoła punktem odniesienia i wyzwaniem. Na tych trzech elementach można podjąć próbę głębszej analizy zmiany, jakiej dokonał papież we wspólnocie Kościoła. Co więcej, ta zmiana ciągle trwa. To Kościół, który szuka, a nie oczekuje. Tego, który przychodzi nie ma za petenta, ale za współbrata i siostrę. Wojtyła jest i pozostanie tyleż przykładem, co wyzwaniem dla nas.

Prof. Jerzy Gapys

DebataJPGapys

Karolowi Wojtyle, późniejszemu Janowi Pawłowi II, przyszło żyć w czasach bardzo ciekawych, ponieważ 1920 rok jest to próba rozsiania idei rewolucyjnej na zachód. Jako kilkutygodniowe dziecko był „świadkiem” jak dzięki postawie społeczeństwa, Kościoła i zjawiskom nadprzyrodzonym udało się odeprzeć nawałę bolszewicką. Nie zapominajmy, że Polska w okresie międzywojennym była państwem z przewagą rolnictwa, wsi i mały miasteczek. Wadowice nie odbiegały od tego modelu. Były też wielokulturowe. W okresie okupacji był on zaś świadkiem dwóch tragedii: zagłady państwa i moralności. Zauważył wówczas, że aby przeżyć ten dramat potrzeba wsparcia kogoś więcej, niż tylko człowieka.

dr Artur Sobolewski

DebataJPSobolewski

Jednym z dzieł, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera osoby z uboższych rodzin w ich drodze edukacyjnej. Nauczanie i dzieła papieża są obecne w naszym życiu, choć nie wszyscy je dostrzegamy. Obserwując dziś media społecznościowe widziałem, że wiele osób z różnych stron politycznych i społecznych mówi o Ojcu Świętym. Dziś papież znów stał się osobą, która zintegrowała nasze społeczeństwo.

Debatę poprowadziła dr Katarzyna Bernat.

Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO