Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

Ekoaktywni

Co dzieje się w naszym domu?

niedziela, 05 sierpnia 2018 09:50 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Rozmowa z ks. Łukaszem Zygmuntem, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, dyrektorem Dzieł Misyjnych Diecezji Kielceckiej.

Wyznacznikiem tego, jak postępować jest dla osób wierzących przede wszystkim Biblia. Jak odnosi się ona do ekologii?

Papież Franciszek napisał encyklikę Laudato Si'! Można powiedzieć, że Ojciec Święty oszalał na punkcie ekologii. Papież odczytuje na nowo opisy biblijne. Daje całościową wizję pochodzącą z tradycji żydowsko-chrześcijańskiej i ukazuje ogromną odpowiedzialność istoty ludzkiej do stworzenia. Wskazuje niesamowity, ścisły związek pomiędzy wszystkimi stworzeniami. Akcentuje fakt, że środowisko naturalne jest mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni. W Biblii Bóg, który wyzwala i zbawia jest tym samym Bogiem, który stworzył cały Wszechświat. W nim łączy się miłość i moc. Opisy biblijne sugerują, że ludzka egzystencja opiera się na trzech podstawowych relacjach: z Bogiem, z innymi ludźmi i Ziemią. Grzech sprawił, że zerwały się te relacje.

Z faktu bycia stworzonymi na Boży obraz i nakazu czynienia sobie Ziemi poddaną nie można wywnioskować absolutnego panowania nad innymi stworzeniami. Na istocie ludzkiej spoczywa odpowiedzialność za uprawianie i doglądanie Ogrodu Świata. My sami nie jesteśmy ostatecznym celem wszystkich stworzeń. Wraz z nami i przez nas zmierzają one ku Bogowi. Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia jest sprzeczne z godnością człowieka.

Do tych wątków biblijnych w swojej nauce bardzo często odwołuje się papież Franciszek.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że Ojciec Święty bardzo często porusza temat ekologii. W pierwszym rozdziale swojej encykliki pyta, co dzieje się w naszym domu? Tak jakby ojciec chciał zapytać, co uporządkować w domu rodzinnym, bo odnowić go. Papież pokazuje kilka konkretnych spraw dotyczących zagrożeń, które stworzył sam człowiek. Ojciec Święty mówi o zmianach klimatycznych. Zauważa, że są one problemem globalnym niosącym wiele poważnych konsekwencji nie tylko dla przyrody, ale i ekonomii czy społeczeństw. Drugim problemem jest problem wody. Dostęp do niej jest istotnym i fundamentalnym dobrem człowieka. Determinuje przeżycie wielu osób. Ojciec Święty mówi też o ochronie różnorodności biologicznej. Co roku giną bezpowrotnie kolejne gatunki.

Papież zwraca też na pojęcie długu ekologicznego. To przede wszystkim dług bogatej północy względem biednego południa świata. Ojciec Święty podejmuje też szereg innych problemów i w dobitny sposób pokazuje nam je.

Jest szereg przedsięwzięć, jakie podejmujemy w kwestiach związanych z ekologią tu, na poziomie diecezjalnym. Jakie to inicjatywy?

Biskup kielecki Jan Piotrowski napisał przepiękny list, w którym zwracając się do wiernych cytował to, co tu przedstawialiśmy. To choćby problem zagospodarowania przestrzeni, w której żyjemy my wszyscy. Chodzi chociażby o właściwe składowanie śmieci czy edukację ekologiczna najmłodszych. Kapłani apelują też o to, by  nie spalać odpadów w piecach, by segregować śmieci, szanować zbiorniki wodne i właściwie zachowywać się w lasach. Towarzystwo Szkoły Katolickiej im. św. Stanisława Kostki, na czele z panem Stanisławem Bujakiem i Władysławem Burzawą zainicjowali zbiórkę makulatury na misje oraz zbiórki elektrośmieci. Efekt tych inicjatyw przerósł najśmielsze oczekiwania. Ludzie zaczęli przynosić tyle materiału, że trzeba było zorganizować zbiórki w parafiach. Pokazuje to ogromną świadomość i wrażliwość wiernych na ekologię i potrzeby biedniejszych

Dziękuję za rozmowę

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO