Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

Ekoaktywni

Ile to wszystko kosztuje?

piątek, 13 lipca 2018 14:44 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Termomodernizacja budynku jest bardzo poważnym przedsięwzięciem. Zakres prac obejmuje szereg robót budowlanych i montażowych, a inwestycja wymaga zakupu wielu urządzeń. Z jakim kosztem powinniśmy się liczyć i jakich formalności należy dopełnić, aby inwestycja została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem?

Zwrot podatków

Przeprowadzenie termomodernizacji poprawia efektywność energetyczną budynku, a co za tym idzie prowadzi do obniżenia rachunków za ogrzewanie. Szacuje się, że na przykład ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 – 25 procent, a wymiana okien na bardziej szczelne to oszczędność nawet około 15 procent, ale wszystko zależy od stanu wyjściowego modernizowanego budynku.

Ile za co?

Aby dokładnie obliczyć całkowite wydatki na termomodernizację, trzeba określić zakres robót i posłużyć się wskaźnikami jednostkowymi kosztów. Mogą być one różne, w zależności od aktualnego stanu budynku, a nawet od regionu kraju. Orientacyjnie można jednak przyjąć, że koszt ocieplenia ścian zewnętrznych wyniesie od 150 do 250 zł/m2, ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym może kosztować od 80 do 100 zł/m2, ocieplenie dachu nad ogrzewanym poddaszem waha się miedzy 100 a 150 zł/m2, ocieplenie stropu nad piwnicą to koszt około 100 złotych za metr kwadratowy, wymiana okien od 700 nawet do 1200 zł/m2. Koszty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody mogą być bardzo zróżnicowane z uwagi na szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań technicznych nowych systemów.

Wkłady poniesione na termomodernizację budynku będą  zawsze uzależnione od jego kształtu, wielkości, stanu technicznego a także od cen rynkowych zastosowanych materiałów i robocizny, której cena w ostatnich latach stale rośnie.

Koszt kompleksowej termomodernizacji domu jednorodzinnego może wynieść od 50 nawet do 200 tysięcy złotych.

Na co pozwolenie?

Warto pamiętać też o tym, że termomodernizacja oznacza prace budowlane, a te w wielu przypadkach wymagają odpowiedniego pozwolenia. Niektóre z robót termomodernizacyjnych trzeba więc uzgodnić z właściwym organem nadzoru budowlanego. Bez żadnych dodatkowych formalności możemy wymienić okna i drzwi (nie zmieniając ich rozmiaru), zmienić posadzki, grzejniki oraz dokonać bieżącej konserwacji, czyli na przykład pomalować ściany. W przypadku, gdy budynek ma kilku właścicieli, niezbędna jest zgoda ich wszystkich na przeprowadzenie prac w częściach wspólnych czy całości budynku. Bez porozumienia można przeprowadzić tylko prace we własnym, wyodrębnionym lokalu.

Zgłoszenia wymagają prace związane z dociepleniem budynków o wysokości powyżej 12 metrów i nie przekraczającej 25 metrów, a także montaż urządzeń o wysokości powyżej trzech metrów  na obiektach budowlanych (np. wiatrak).

Pozwolenia na budowę wymagają  docieplenia budynków o wysokości powyżej 25 metrów oraz wszelkie przebudowy. Zalicza się do nich między innymi zmianę wielkości otworów okiennych lub drzwiowych, zmianę konstrukcji dachu,  wykonanie lukarny, a także ułożenie nowych instalacji gazowych.

***

 Artykuł został opracowany w oparciu o ogólnodostępne informacje dotyczące cen rynkowych  oraz przepisy prawa budowlanego.

Piotr Wójcik

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO