Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

BIZNES

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie na życie?

środa, 10 kwietnia 2019 08:54 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Wysokość składki, wysokość odszkodowania, a może liczba umów dodatkowych? Czynników, które mają wpływ na jakość polisy życiowej jest wiele. Podpowiadamy, które z nich okażą się szczególnie wartościowe.

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna polisa na życie. Ubezpieczenie różni się pod względem rodzaju, przeznaczenia, miejsca zakupu itd. Dla ułatwienia skupimy się na indywidualnej i grupowej polisie na życie o charakterze ochronnym.

Indywidualna ochrona dla 1-10 osób

Najpopularniejszą wersją polisy życiowej jest ta indywidualna, terminowa i ochronna. Główny ubezpieczony płaci jedną składkę, ale współubezpieczonych może być nawet 9 innych osób, w tym:

  • współmałżonek lub partner,
  • dzieci,
  • rodzice,
  • teściowie,
  • dziadkowie.

W wariancie indywidualnym, który jest bardziej rodzinnym, mimo 1 składki każdy współubezpieczony może mieć własny zakres ochrony, np. rodzice chętniej skorzystają z rozszerzeń zdrowotnych (poważne zachorowanie, operacja, leczenie szpitalne), a dzieci z pakietu NNW.

Jeśli wiemy już, że chcemy polisę indywidualną, trzeba ustalić m.in. czas trwania umowy. Zwykle są to produkty terminowe na minimum 12 miesięcy, odnawiane automatycznie co roku. Umowy dłuższe zdarzają się w przypadku polis oszczędnościowych czy inwestycyjnych (nawet do 30 lat). Ale w przypadku ochronnego indywidualnego ubezpieczenia na życie w www.ubezpieczeniaonline.pl termin ważności wynosi 1 rok i liczy się już na drugi dzień po opłaceniu składki.

W polisie indywidualnej sami wybieramy zakres ochrony. Do wyboru jest kilka, a nawet kilkanaście rozszerzeń do umowy podstawowej, która oznacza świadczenie za zgon głównego ubezpieczonego (do śmierci musi dojść z przyczyn naturalnych, a więc nie nieszczęśliwy wypadek i nie wypadek komunikacyjny). Przykładowe umowy dodatkowe jak https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/dodatkowe-indywidualne-ubezpieczenie-rentowe-pzu-start-w-doroslosc/303.html to właśnie:

  • zgon na skutek NW,
  • zgon na skutek wypadku komunikacyjnego,
  • pobyt w szpitalu,
  • poważne zachorowanie,
  • rehabilitacja i inne.

Sami też ustalamy wysokość odszkodowania, np. za poważny wypadek 300 000 zł. należy jednak pamiętać, ze im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. W drugą stronę też nie ma co zaniżać SU, ponieważ odszkodowanie okaże się symboliczne.

Taka polisa to również wyłączenia odpowiedzialności, które z kolei narzuca towarzystwo. Pełen spis sytuacji, w których nie dostaniemy odszkodowania znajduje się w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Najczęściej wyłączenia dotyczą zgonu w wyniku samobójstwa, kierowania pojazdem bez uprawnień czy przedawkowania alkoholu.

I najważniejsze – ile kosztuje taka polisa? Ceny zaczynają się od 30 zł miesięcznie i rosną. Ostateczna kwota, jaką zapłacimy zależy od naszego wieku, wyników ankiety medycznej, liczby umów dodatkowych, wysokości sum ubezpieczenia, a nawet częstotliwości opłacania składki – ci, którzy zdecydują się na pokrycie kosztów za rok z góry mogą w niektórych towarzystwach liczyć na zniżkę.

Grupowa ochrona dla pracowników

Ochronna polisa na życie w wariancie grupowym składa się z tych samych elementów, co indywidualna, ale ważne są tu pewne znaczące różnice.

Zakres ochrony, suma ubezpieczenia i w konsekwencji składka jest narzucona z góra. Możemy jedynie wybrać tańszy lub droższy wariant (z niższymi lub wyższymi sumami ubezpieczenia).

Polisa grupowa trwa 12 miesięcy i jest odnawiana automatycznie po każdym cyklu. Jednak polisa przestaje działać w momencie, gdy zostaniemy zwolnieni z firmy lub sami zdecydujemy się na odejście.

W „grupówce” z reguły nie ma ankiety medycznej, ewentualnie kilka ogólnych pytań o stan zdrowia. Nie można nic zmieniać w trakcie trwania umowy ani porównywać ofert przed zakupem – firma, w której jesteśmy zatrudnieni współpracuje z jednym towarzystwem.

I podstawowy wymóg – status zatrudnionego. Osoby z zewnątrz nie mogą przystąpić do umowy grupowej polisy na życie. Wyjątek stanowią krewni głównego ubezpieczonego  współmałżonek czy dzieci.

Tu również są wyłączenia odpowiedzialności, jak i karencja, czyli czasowe wyłączenia. W wersji grupowej karencja jest krótsza i rzadziej występuje niż w wersji indywidualnej.

Jedna i druga polisa na życie – dlaczego nie?

Oba warianty ubezpieczeń na życie mają swoje plusy i minusy, ale niepodważalną zaletą jest możliwość łączenia ofert. Wtedy za to samo zdarzenie, np. złamanie ręki dostaniemy odszkodowanie z obu polis  grupowej i indywidualnej np. z www.ubezpieczeniaonline.pl.

Warunek: to samo zdarzenie musi znajdować się w zakresie ochrony ubezpieczenia indywidualnego i grupowego.

Dwie polisy na życie nie są wcale pomysłem tak abstrakcyjnym. Na takie rozwiązanie decydują się ci, którzy mają w pracy darmową „grupówkę” (pracodawca opłaca składkę w ramach pakietu socjalnego), ale z niskimi sumami ubezpieczenia i wąskim zakresem ochrony.

Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO